Poznaj potencjał inwestycyjny Polskich miast

Przeglądaj raporty

O projekcieBEAS

Badanie Business Environment Assessment Study (w skrócie BEAS) to projekt, który kompleksowo przedstawia potencjał inwestycyjny polskich miast oraz opisuje rzeczywistość biznesową, w której funkcjonują firmy. Analizie podlegało siedem czynników, determinujących charakter każdego rynku: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia. Raport został wzbogacony o dane rynkowe ważne dla inwestorów: koszty życia w poszczególnych miastach, ceny mieszkań za 1 mkw. na rynku wtórnym i pierwotnym, stawki wynajmu nieruchomości biurowych czy wynagrodzenia oferowane przez pracodawców.

Na pytania odpowiadało 1290 respondentów - osób zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządu czy dyrektorów departamentów firm, które w ciągu ostatnich dwóch lat zdecydowały się rozpocząć nowe inwestycje w Polsce. Spośród wszystkich czynników średnio najlepiej oceniona została dostępność i jakość powierzchni biurowej, natomiast najgorzej - wsparcie administracji publicznej.

Wskaźniki ekonomiczne i warunki zatrudnienia w Polsce

 • 6516,8 tys.

  Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

 • 5,1%

  Stopa bezrobocia rejestrowanego

 • 23,50PLN/H

  Minimalna płaca

 • 12,5euro

  Szacunkowe godzinowe koszty pracy

 • 20%

  Koszt pracodawcy oprócz wynagrodzenia brutto pracownika
  (% od wynagrodzenia)

 • 7 181,67pln

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto

 • 3 600pln

  Miesięczne wynagrodzenie minimalne (ustawowe)

Inwestycje w Polsce w liczbach

 • 1 099,1 mld zł

  Ogólna wartość zobowiązań z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce na koniec 2021 r.

 • 41,4 mld zł

  Wartość BIZ w 2021r., które trafiły do podmiotów gospodarczych z sektora przetwórstwa przemysłowego

 • 23,1 mld zł

  Wartość BIZ w 2021 r., które trafiły do podmiotów gospodarczych z sektora działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej

 • 18,5 mld zł

  Wartość BIZ w 2021 r., które trafiły do podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością handlową

 • 11.6%

  Wzrost zatrudnienia w centrach usług w Polsce w ostatnim roku (2021 r. – I kw. 2022 r.).

 • 1714

  Całkowita liczba centrów usług w Polsce w I kw. 2022 r.

 • 25,2 mld zł

  Wartość deklarowanych przez inwestorów planowanych przedsięwzięć w Polsce w 2022 r.

Polska Strefa Inwestycji

Aktualnie w Polsce mamy dwa stany prawne związane z ulgami strefowymi. Pierwszym z nich jest zwolnienie podatkowe w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), na podstawie zezwoleń strefowych, których ważność wygaśnie na koniec 2026 roku. SSE stanowiły wydzielone obszary, na których inwestycje były prowadzone na preferencyjnych warunkach, w szczególności z prawem do zwolnienia z podatku dochodowego.

Od 2018 roku zaczęła funkcjonować druga instytucja prawna, której zadaniem jest wspieranie nowych inwestycji na terenie całego kraju. Mowa w tym przypadku o PSI, czyli Polskiej Strefie Inwestycji, która została wprowadzona ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162).

Polska Strefa Inwestycji zastąpiła SSE, co spowodowało, że aktualnie nie ma możliwości uzyskania nowego zezwolenia na inwestycję w ramach SSE. Inwestor planujący inwestycję może natomiast ubiegać się o korzyści podatkowe w ramach PSI. Natomiast inwestorzy, którzy posiadają wydane w ramach SSE zezwolenia, mogą z nich nadal korzystać aż do końca 2026 r.

Największa zmiana i różnica między PSI i SSE polega na tym, że Polska Strefa Inwestycji nie jest ograniczona terytorialnie do konkretnych obszarów, więc dotyczy całego kraju. Wsparcie w przypadku PSI – podobnie jak było to w SSE – ma formę zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych w związku z realizacją nowej inwestycji. Program PSI umożliwia przedsiębiorcom realizującym inwestycje uzyskanie zwolnienia z podatku CIT czy PIT na okres 10-15 lat wynoszącego do 70% wartości zaplanowanego przedsięwzięcia (według poniższej mapy pomocy).

W przypadku Polskiej Strefy Inwestycji kluczowe jest uzyskanie decyzji o wsparciu (DoW) przez przedsiębiorcę planującego inwestycję. DoW jest odpowiednikiem zezwolenia obowiązującego w przypadku SSE. Decyzja wydawana jest na 10, 12 lub nawet 15 lat. Jednak w przypadku PSI konieczne jest zadeklarowanie nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy o wartości przekraczającej wartość minimalną ustaloną dla danej lokalizacji inwestycji, która jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa, charakteru działalności planowanej do prowadzenia w wyniku inwestycji (usługi nowoczesne dla biznesu i pozostałe działalności) oraz rodzaju inwestycji (greenfield lub brownfield). Dodatkowo w przypadku PSI oprócz wyżej wymienionych parametrów inwestycji należy jeszcze spełnić tzw. kryteria jakościowe – od 4 do 6 w zależności od lokalizacji inwestycji.

tło

Raporty BEAS stworzone przez zespół Antal i Cushman & Wakefield

Raporty potencjału inwestycyjnego miast są nieocenionym narzędziem dla inwestorów, gdyż dostarczają im istotnych informacji i danych, które są fundamentem do podejmowania świadomych decyzji. Dzięki analizie tych raportów, inwestorzy mogą zyskać wgląd w stan lokalnej gospodarki, dynamicznie rozwijające się sektory i trendy rynkowe, co jest kluczowe przy wyborze optymalnej lokalizacji dla ich inwestycji. Raporty te są również źródłem wiedzy o ryzykach związanych z inwestowaniem w danym regionie, uwzględniającym aspekty ekonomiczne i społeczne. Raporty oferują również analizę strategii i planowanie inwestycyjne, pomagają inwestorom zrozumieć zmiany demograficzne, regulacje prawne, potencjalne wsparcie administracji i inne kluczowe czynniki, które mogą wpłynąć na sukces inwestycji.

Partnerzy główni

Patroni honorowi

Patroni

Zobacz co piszemy na naszym blogu

Dowiedz się więcej o rynku pracy oraz potencjale polskich miast.

Zobacz naszego bloga
X

Przeglądaj raporty

Aby przeglądać raporty musisz zostawić swój adres e-mail

Dziękujemy!

Sprawdź swoją skrzynkę e-mail i aktywuj dostęp.

  Klauzula informacyjna

  *pola wymagane