Wrocław

Raport BEAS

Wprowadzenie

Wrocław jest wiodącym ośrodkiem ekonomicznym, technologicznym i kulturalnym oraz jedną z najdynamiczniej rozwijających się metropolii w kraju. Miasto jest znane z przyjaznego podejścia do biznesu: powstało tu wiele renomowanych polskich firm, a zagraniczni inwestorzy uznali Wrocław za jedną z najlepszych lokalizacji w Europie.

Wrocław dysponuje ogromnym potencjałem zarówno w kontekście wiedzy i doświadczenia pracujących tu specjalistów, jak i infrastruktury oraz wsparcia władz lokalnych. W ciągu kilku ostatnich lat we Wrocławiu zakończono duże inwestycje infrastrukturalne, które zdecydowanie poprawiły jakość życia jego mieszkańców i umożliwiły sprawne prowadzenie biznesu. Jest to szczególnie istotne w przypadku inwestycji związanych z produkcją i transportem. Region przyciąga liderów w swoich branżach (IT, finanse, Automotive, Appliance, SSC), ponieważ mogą oni liczyć na pozyskanie kompetentnych specjalistów oraz solidne zaplecze akademickie.

Ogólna ocena BEAS

7,9
alt=

Magdalena Okulowska

Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Komentarz ekspercki

Wrocław, pomimo wybuchu wojny w Ukrainie i doświadczenia negatywnych skutków pandemii, dzięki długofalowym działaniom strategicznym okazał się miastem odpornym.  Zarówno ekosystem startupowy, jak i inwestorzy rozwijający swój biznes w stolicy Dolnego Śląska i okolicach wykorzystali okazje sprzyjające ich rozwojowi.

Z pewnością do najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w tym roku, należy ogłoszenie największej i najdroższej inwestycji w Polsce. Amerykański Intel wybuduje zakład Integracji i Testowania Półprzewodników, który powstanie na terenie aglomeracji wrocławskiej w Miękini. Jednak Intel to niejedyny wielki koncern, który zdecydował się zainwestować w naszym regionie. W maju odbyła się uroczystość otwarcia fabryki PepsiCo, a dalszy rozwój we Wrocławiu zapowiedziały m.in. BNY Mellon i BASF.

Warto przytoczyć wyniki ostatniego globalnego rankingu najlepszych miast dla inwestycji bezpośrednich (FDI), opracowanego przez miesięcznik „fDi Intelligence”, należący do grupy Financial Times. Wrocław w tym zestawieniu już po raz kolejny zajął 1. miejsce w kategorii małych i średnich miast – wyniki te jasno wskazują, że Wrocław i oczywiście jego okolice to atrakcyjne miasto dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, cieszące się popularnością wśród przedsiębiorców.

Średnia ocena wszystkich czynników Wrocławia na tle innych miast

Ocena wskaźnika

8,0

Infrastruktura

Wrocław jest usytuowany w strategicznym trójkącie pomiędzy Warszawą, Berlinem i Pragą. Do każdego z tych miast można dotrzeć z Wrocławia w mniej niż 4 godziny samochodem. Dzięki doskonałej infrastrukturze – nowoczesnym autostradom, ciągle rozwijającemu się lotnisku oraz gęstej sieci kolejowej – miasto jest wyśmienicie skomunikowane z całym kontynentem. Liczne linie autobusowe i tramwajowe, jak również system roweru miejskiego umożliwiają efektywne przemieszczenie się po mieście i zachęcają mieszkańców do wyboru przyjaznych środowisku środków transportu.

Położony stosunkowo niedaleko od centrum miasta (10 km) Port Lotniczy Wrocław oferuje szeroką gamę bezpośrednich połączeń do głównych portów przesiadkowych w Europie (loty do m.in. Frankfurtu, Monachium, Warszawy), średnio 2 loty dziennie do Londynu (Luton i Stansted) oraz do największych stolic europejskich (Amsterdam, Paryż, Ateny, Reykjavik). W sezonie letnim tylko w lipcu z lotniska skorzystało 453 tys. pasażerów.

Marcin Siewierski

Marcin Siewierski

Associate, Regional Head / Western Poland Office Department, Cushman & Wakefield

Komentarz ekspercki

Jednym z najważniejszych elementów, które przyciągają do Wrocławia globalnych inwestorów, jest doskonale rozwinięta infrastruktura. Miasto posiada dogodne połączenia komunikacyjne, port lotniczy, dostęp do sieci autostrad i ciągle rozbudowywaną sieć połączeń kolejowych.

Ponadto Wrocław to jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce, a liczne wyższe uczelnie i instytuty badawcze przyciągają firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, które są główną siłą napędową rynku biurowego w regionach.

Dobre warunki do prowadzenia biznesu we Wrocławiu są doceniane na świecie. W prestiżowym rankingu European Cities & Regions of the Future 2022/23 opracowywanym przez „fDi Magazine” Wrocław zajął pierwsze miejsce w kategorii średnich miast pod względem przyjazności dla biznesu oraz trzecie miejsce wśród wszystkich miast średniej wielkości.

Marcin Siewierski

Marcin Siewierski

Associate, Regional Head / Western Poland Office Department, Cushman & Wakefield

Ocena wskaźnika

8,3

Przestrzeń biurowa

Marcin Siewierski

Marcin Siewierski

Associate, Regional Head / Western Poland Office Department, Cushman & Wakefield

Komentarz ekspercki

Wrocław to niezmiennie drugi największy regionalny rynek biurowy w Polsce. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w stolicy Dolnego Śląska mogliśmy obserwować bardzo dynamiczny przyrost wolumenu nowoczesnej powierzchni biurowej, a ważnym katalizatorem tego rozwoju były inwestycje dużych międzynarodowych firm. W pierwszej połowie 2023 roku wrocławski rynek biurowy charakteryzował się jednym z najwyższych poziomów aktywności wśród rynków regionalnych, zarówno ze strony najemców, jak i deweloperów. Do końca czerwca na rynek trafiło ponad 30 tys. mkw. nowych biur, co stanowi niemal 30 proc. powierzchni oddanej do użytkowania na wszystkich rynkach regionalnych. W budowie pozostaje ponad 150 tys. mkw. powierzchni biurowej, która trafi na rynek w latach 2023-2024. Z kolei wolumen transakcji najmu w pierwszej połowie 2023 roku kształtował się na poziomie ponad 88 tys. mkw. i był wyższy o ponad 40% r/r. Tym samym Wrocław odpowiadał za około 26 proc. wszystkich transakcji sfinalizowanych na rynkach regionalnych w pierwszym półroczu 2022 roku.

Pomimo wzrostu współczynnika pustostanów o 1,3 p.p. r/r do poziomu 16,1% na koniec czerwca 2023 roku możemy obserwować jego obniżkę w ujęciu kwartalnym. Taka sytuacja daje nadzieję, że w grudniu wskaźnik ten będzie niższy niż w roku ubiegłym, a trend spadkowy na wrocławskim rynku biurowym w dłuższej perspektywie utrzyma się.
Taka sytuacja pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Nie możemy jednak zapominać, że rynek mierzy się również z wieloma wyzwaniami. W perspektywie 2024 i 2025 roku możemy spodziewać się bowiem zdecydowanie niższej podaży nowej powierzchni biurowej, rosnących cen usług, kosztów eksploatacyjnych i mediów, wysokich kosztów finansowania nowych inwestycji biurowych przy jednoczesnej potrzebie poszukiwania oszczędności – zarówno ze strony najemców, jak i właścicieli obiektów biurowych.

Marcin Siewierski

Marcin Siewierski

Associate, Regional Head / Western Poland Office Department, Cushman & Wakefield

Ocena wskaźnika

6,2

Wsparcie administracji publicznej

Na terenie aglomeracji wrocławskiej aktywnie działa szereg instytucji otoczenia biznesu, które pozostają do dyspozycji przedsiębiorców. Wśród nich wymienić należy:

• Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
• Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
• Amerykańska Izba Handlowa
• Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa
• Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
• Dolnośląska Izba Gospodarcza
• Wrocławska Izba Gospodarcza
• Wrocławski Park Przemysłowy
• Wrocławski Park Technologiczny
• Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
• Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
• Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny

Ocena wskaźnika

7,9

Potencjał edukacyjny

Wrocław jest silnym ośrodkiem akademickim, kształcącym rocznie około 105 tys. studentów, reprezentowanym m.in. przez Politechnikę Wrocławską – wiodącą uczelnię techniczną w Polsce. Dzięki zapleczu intelektualnemu oraz najnowocześniejszym laboratoriom i zaawansowanej infrastrukturze technologicznej miasto jest najpopularniejszą w kraju lokalizacją dla centrów typu R&D oraz Knowledge Process Outsourcing.

Uczelnie wrocławskie również chętnie współpracują z biznesem. Przykładowo w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu funkcjonuje Centrum Współpracy z Biznesem, a w ramach Politechniki Wrocławskiej – Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej, do których zadań należy m.in.: rozwój współpracy z partnerami, pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów między studentami, uczelnią, pracodawcami i instytucjami rynku pracy, w tym pośrednictwo praktyk, pracy i staży czy pośrednictwo w zlecaniu projektów o charakterze badawczo- rozwojowym. Politechnika Wrocławska wspiera także tworzenie spółek celowych, spółek spin-off, których celem jest komercjalizacja pośrednia wyników prac B+R powstałych na uczelni.

Katarzyna Sławińska

Katarzyna Sławińska

Team Manager, Engineering & Operations Antal

Komentarz ekspercki

Wrocław od kilku lat prężnie rozwija się biznesowo i infrastrukturalnie. Obserwujemy zacieśnianie współpracy i tworzenie synergii między biznesem a uczelniami. Niemalże każda uczelnia, zarówno publiczna, jak i prywatna, współpracuje z biznesem w różnej formie: programy stażowe, praktyki, badania naukowe, wspólne projekty badawcze, programy szkoleniowe, zatrudnianie absolwentów.

Tegoroczni kandydaci na studia we Wrocławiu mieli olbrzymi wachlarz możliwości aplikowania na studia pierwszego stopnia na 202 kierunkach studiów stacjonarnych i 84 kierunkach studiów niestacjonarnych. Ofertę tę stworzyło 10 uczelni publicznych i 16 niepublicznych szkół wyższych. Efektem prężnie rozwijającej się współpracy uczelni z biznesem jest dostosowanie oferty edukacyjnej do galopującego rozwoju trendów gospodarczych.

Oferta dydaktyczna wrocławskich uczelni publicznych powiększyła się o 27 nowych kierunków studiów, m.in.: energetykę jądrową, matematykę i analizę danych, ekobiznes, electronic and computer engineering, environmental quality management, elektroniczne systemy mechatroniki, kinezjologię, medyczną biotechnologię molekularną, prawo gospodarcze czy zarządzanie projektami.

Katarzyna Sławińska

Katarzyna Sławińska

Team Manager, Engineering & Operations Antal

Ocena wskaźnika

7,6

Potencjał zatrudnienia

Joanna Wróbel

Joanna Wróbel

Team Leader, IT Services Antal

Komentarz ekspercki

Spektakularny rozwój aglomeracji wrocławskiej w zakresie potencjału inwestycyjnego obserwujemy od wielu lat, co daje podwaliny pod kontynuowanie tego trendu. Myślę, że na tym etapie daje to dalsze możliwości czerpania z bycia liderem biznesowym w Polsce południowo-zachodniej. Obecnie we Wrocławiu mamy wielu dobrze wykształconych nowych pracowników pochodzących z krajów zza wschodniej granicy Polski, co jeszcze bardziej wzmacnia atrakcyjność regionu.

Wstrzymane decyzje o zatrudnieniu w trakcie pandemii były i są realizowane w latach 2022 i 2023 w poszczególnych branżach, głównie o profilu produkcyjnym. W 2023 roku zauważamy lekkie zmniejszenie dynamiki w zakresie potrzeb zatrudnienia w poszczególnych branżach, ale odbywa się to na korzyść innych branż, co w ocenie makroekonomicznej regionu daje niską stopę bezrobocia, która sezonowo delikatnie maleje.

Joanna Wróbel

Joanna Wróbel

Team Leader, IT Services Antal

Katarzyna Siemienkiewicz

Katarzyna Siemienkiewicz

Ekspert ds. Prawa Pracy, Pracodawcy RP 

Komentarz ekspercki

Wrocław jest nie tylko miastem, ale także dobrze znaną marką o szerokich możliwościach biznesowych. Znajduje się w pierwszej trójce polskich miast o największym potencjale inwestycyjnym. Stolicę Dolnego Śląska wyróżnia przede wszystkim najwyższy potencjał zatrudnienia w kraju.

To trzecie miasto pod względem ludności w Polsce charakteryzuje się szerokim zapleczem edukacyjnym o wysokiej jakości kształcenia. Pomimo zmniejszającej się struktury demograficznej dobrze rozwinięta infrastruktura uczelniana skłania młodych ludzi do zamieszkania na lokalnym rynku.

Największym ośrodkiem akademickim jest Politechnika Wrocławska, co plasuje miasto w czołówce absolwentów z obszaru inżynierii oraz IT. Firmy działające na terenie miasta planują zwiększać zatrudnienie w tych sektorach, a także oferują pracownikom wysokie płace. W branży IT panuje silna konkurencja, również w zakresie doboru odpowiedniej kadry. Na niektórych stanowiskach w tym sektorze pracownicy mogą zarobić więcej niż w stolicy kraju.

Sektor przemysłowy dominuje w mieście jako branża o największej liczbie zatrudnionych. Położenie geograficzne Wrocławia jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na jego potencjał pod kątem decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw. Aspekt lokalizacji Wrocławia jest również wysoko oceniany przez pracowników i potencjalnych kandydatów do pracy. Stolica Dolnego Śląska stanowi nie tylko doskonałe miejsce do rozwoju kariery zawodowej, ale także do zamieszkania.

Katarzyna Siemienkiewicz

Katarzyna Siemienkiewicz

Ekspert ds. Prawa Pracy, Pracodawcy RP 

Ocena wskaźnika

8,2

Potencjał biznesowy

Wrocław jest nie tylko piękny, ale to też doskonała lokalizacja biznesowa. Miasto charakteryzuje się różnorodnością branż, dobrze rozwiniętymi sektorami, takimi jak IT, motoryzacja czy inżynieria. Dzięki akademickiemu potencjałowi, liczbie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz tradycjom przemysłowym i technologicznym Wrocław jest miejscem innowacyjnym i przyciąga inwestorów z całego świata.

W tegorocznym rankingu „fDi” Wrocław utrzymał pierwsze miejsce w kategorii miast średnich pod względem warunków dla biznesu. Ponadto miasto to zdobyło uznanie w kategoriach dotyczących potencjału gospodarczego, kapitału ludzkiego, stylu życia oraz strategii bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także w rankingu ogólnym.

Yong Girl Lee

Yong Girl Lee

Dyrektor External Relations, LG Energy Solution

Komentarz ekspercki

Potencjał inwestycyjny Wrocławia był dla nas jasny już w 2005 r., kiedy rozpoczęliśmy budowę pierwszej fabryki z Grupy LG, starszej siostry LG Energy Solution Wrocław. Już wtedy wiedzieliśmy, że powinniśmy inwestować w sercu Dolnego Śląska. Bliskość Zachodu i wielkich biznesowych oraz akademickich ośrodków, takich jak Berlin, Drezno czy Praga, sprzyjają rozwojowi przemysłu, przyciągają wyspecjalizowanych ekspertów z branży automotive i ułatwiają ekspansję technologii produkcji baterii do samochodów elektrycznych w całej Europie.

W ciągu ostatnich 20 lat Dolny Śląsk przeszedł niezwykłą metamorfozę. Rozwijał się także sam Wrocław, który przez lata był zarówno stolicą kultury, jak i współgospodarzem Euro 2012, stając się jedną z czołowych europejskich metropolii, przyciągającą inwestorów i ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem. Ogromną rolę w rozwoju województwa odegrały lokalne władze, nie tylko przychylne inwestorom, ale także służące swoim przewodnictwem i wspierające postępy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Wrocław to wielka siła intelektualna regionu – w mieście studiuje ponad 100 tys. studentów. Rozwój kadr przyszłości – przyszłych inżynierów, specjalistów od nowych technologii czy menedżerów zarządzających procesem produkcyjnym – jest dla nas szczególnie istotny. Na co dzień współpracujemy z dwiema największymi wrocławskimi uczelniami: politechniką i uniwersytetem, dzieląc się międzynarodowym doświadczeniem i efektami pracy ponad 7 tysięcy naszych pracowników. Niezmiennie zapraszamy młodych ludzi do udziału w naszym programie stażowym – od absolwentów wiemy, że nic nie poszerza horyzontów i nie ułatwia zdobycia wiedzy technologicznej tak jak praktyka w ponad 100-hektarowej fabryce, jednej z najnowocześniejszych w Europie. Wielu studentów po ukończeniu nauki wyjeżdża z tej okolicy. My w LG Energy Solution Wrocław robimy wszystko, by najlepsi zostali. I nie ukrywamy – chcemy, by rozwój naszej fabryki był jednym z powodów, dla których wybiorą Dolny Śląsk na swój dom.

Yong Girl Lee

Yong Girl Lee

Dyrektor External Relations, LG Energy Solution

Elín María Björnsdóttir

Elín María Björnsdóttir

Chief Human Resource Officer, Controlant

Komentarz ekspercki

Controlant jest światowym liderem w cyfrowej transformacji farmaceutycznych łańcuchów dostaw. Rozszerzenie naszej działalności poprzez otwarcie biura we Wrocławiu było ważnym krokiem w realizacji naszej wizji, która zakłada uwolnienie łańcuchów dostaw farmaceutycznych o zerowej ilości odpadów dla naszych partnerów i planety poprzez cyfryzację, automatyzację i transformację łańcucha dostaw farmaceutycznych.

Od oficjalnego otwarcia naszego biura we Wrocławiu we wrześniu 2022 r. nasz lokalny zespół powiększył się ponad dwukrotnie i obejmuje utalentowane, wysoko wykwalifikowane osoby, które dołączyły do ​​naszych zespołów obsługi klienta, logistyki, finansów, a zwłaszcza badań i rozwoju. Z naszego biura we Wrocławiu mamy silną pozycję do wzmacniania istniejących relacji z klientami i tworzenia nowych, a także przyspieszania naszych wysiłków innowacyjnych, aby wprowadzać na rynek nowe przełomowe rozwiązania, które eliminują marnotrawstwo i zapewniają bezpieczeństwo pacjentów poprzez farmaceutyczne łańcuchy dostaw. Od czasu naszego wejścia w zeszłym roku zostaliśmy fantastycznie i ciepło przyjęci. Nie możemy się doczekać wzmocnienia naszego zespołu i obecności we Wrocławiu.

Elín María Björnsdóttir

Elín María Björnsdóttir

Chief Human Resource Officer, Controlant

SSC/BPO

 • AXA XL
 • COGNIANCE
 • CONTROLANT
 • CRISIL IREVNA
 • CSS CORP
 • DELAVAL OPERATIONS
 • DOLBY LABORATORIES
 • ELOPAK
 • ETTEPLAN
 • EY GLOBAL DELIVERY SERVICES
 • FRESENIUS MEDICAL CARE
 • GLOBALLOGIC
 • IBM GLOBAL SERVICES DELIVERY CENTRE
 • IMPEL BUSINESS SOLUTIONS
 • JABIL INC.
 • MERCK
 • NEUROSOFT
 • RYANAIR TRAVEL LABS
 • SCHAEFFLER GLOBAL SERVICES EUROPE
 • SII
 • SSAB
 • UBS

IT I TELEKOMUNIKACJA

 • ALTIMI SOLUTIONS
 • APTITUDE SOFTWARE
 • ATOS
 • BNY MELLON
 • CAPGEMINI
 • CIKLUM
 • COMARCH
 • CONSILT RED
 • DATAART
 • DIVANTE
 • EUVIC
 • GIGASET
 • GLOBAL LOGIC
 • HEMMERSBACH
 • HICRON
 • INFOR
 • INTIVE
 • KYNDRYL (IBM)
 • LUXOFT
 • MAHLE
 • NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS
 • SIILI SOLUTIONS POLAND
 • SOFTSERVE
 • SPYROSOFT
 • SYGNITY
 • TRANSITION TECHNOLOGIES-CONTROL SOLUTIONS
 • UNIT4
 • VIESSMAN

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

 • 3M
 • ALIGN TECHNOLOGY
 • BASF
 • BOSCH
 • BSH
 • COLLINS AEROSPACE
 • ELECTROLUX
 • GARMIN
 • GOVECS
 • GRUPA SELENA FM
 • INDUSTRIAS ALEGRE
 • KOMSA POLSKA
 • LG ENERGY SOLUTION
 • MERCEDES-BENZ
 • PEPSICO
 • WAGO ELWAG
 • XEOS

FARMACJA

 • HASCO-LEK
 • HERBAPOL
 • MACOPHARMA
 • OLEOFARM
 • S-LAB
 • USP ZDROWIE

BANKOWOŚĆ

 • INDUSTRIAL BANK OF KOREA
 • EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY
 • SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

USŁUGI

 • AMREST HOLDINGS SE
 • GK IMPEL

Ocena wskaźnika

8,7

Ocena lokalizacji jako miejsca do życia

Wrocław, stolica Dolnego Śląska i czwarte co do wielkości miasto w Polsce, jest prężnym ośrodkiem gospodarczym z szeroką ofertą kulturalną. Położenie na 12 wyspach nad Odrą i jej dopływami sprawia, że Wrocław często nazywany jest Wenecją Północy.
Najstarszą częścią Wrocławia jest Ostrów Tumski. Otoczony wodami Odry dawny gród dał początek miastu, a dziś mieści zabytki architektoniczne. Odbudowane po wojennych zniszczeniach gotycka katedra św. Jana Chrzciciela oraz kościół Świętego Krzyża są kulturalną wizytówką miasta.
We Wrocławiu można też znaleźć bogatą ofertę kulturalną, co roku odbywa się tu jeden z najsłynniejszych festiwali filmowych Nowe Horyzonty, ściągający osoby z całej Polski – w ostatniej edycji wzięło w nim udział ponad 140 tys. uczestników.

Wrocław w liczbach
• Stolica Dolnego Śląska bardzo dynamicznie rozwija się pod kątem infrastruktury rowerowej. Wciąż powstają nowe ścieżki rowerowe, wypożyczalnie dwuśladów, parkingi i inne miejsca przyjazne dla tego typu aktywności.
• W rankingu „Quality of Living”, opublikowanym przez firmę doradczą Mercer, uplasował się on na 100. miejscu wśród 230 miast z całego świata, a także został uwzględniony w tym rankingu jako miasto wyrastające na centrum biznesowe.
• Według fDi’s Polish Cities of the Future 2019/20 Wrocław jest na drugim miejscu najszybciej rozwijających się miast w Polsce.
• We Wrocławiu znajduje się ok. 130 mostów i kładek. Duża liczba przepraw wynika z położenia miasta, przez które przepływa kilka rzek, w tym Odra, Oława, Ślęza, Widawa, Bystrzyca i Dobra. W obrębie miasta jest nawet 25 wysp (w zależności od stanu wody).
• Prawie 5,8 miliona osób odwiedziło Wrocław w 2022 roku – to ponad milion więcej niż rok wcześniej (w 2021 roku turystów było mniej o blisko 1,1 mln niż w roku 2022).
• W roku 2022 od stycznia do listopada wrocławski ogród zoologiczny odwiedziło ponad 1,54 mln osób.
• W Hydropolis w 2022 roku (bez grudnia) gościło blisko 366 tys. odwiedzających – więcej niż w całym 2021 (252 tys. osób).

Przeglądaj raporty

Dziękujemy za zainteresowanie. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z naszej porównywarki danych lub pobrania raportu w formie PDF.

Partnerzy miejscy

Zobacz co piszemy na naszym blogu

Dowiedz się więcej o rynku pracy oraz potencjale polskich miast.

Zobacz naszego bloga
X

Przeglądaj raporty

Aby przeglądać raporty musisz zostawić swój adres e-mail

Dziękujemy!

Sprawdź swoją skrzynkę e-mail i aktywuj dostęp.

  Klauzula informacyjna

  *pola wymagane