Nasi partnerzy

O partnerach strategicznych

Vastint Poland jest częścią Grupy Vastint, międzynarodowej organizacji działającej na europejskim rynku nieruchomości od ponad 30 lat. Filary działalności firmy to zarządzanie portfelem nieruchomości oraz rozwój projektów biurowych, mieszkaniowych i hotelowych, które zapewniają komfortowe i zrównoważone środowiska życia, pracy oraz wypoczynku. Więcej informacji: www.vastint.eu

Baker McKenzie to jedna z największych kancelarii prawnych na świecie i w Polsce. Zatrudniamy w Polsce ponad 170 prawników i doradców podatkowych. Doradzamy zagranicznym i krajowym klientom w niemal wszystkich dziedzinach prawa związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej.

O patronach honorowych

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Agencja działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH). Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczoprawnego Państwa projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. PAIH zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją reprezentującą pracodawców w Polsce, założoną w 1989 roku. Siłą Pracodawców RP są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom, a także liczba i różnorodność naszych członków oraz szerokie grono doradców społecznych i ekspertów. Pracodawcy RP kształtują oraz promują wizerunek pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, oraz działają w ochronie ich praw.

Pro Progressio jest organizacją wsparcia w rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu. W ramach realizowanych projektów Pro Progressio prowadzi Klub Pro Progressio, media FOCUS ON Business, realizuje cykle konferencji BSS Tour, BSS Forum oraz międzynarodową Galę Outsourcing Stars. Pro Progressio wspiera także firmy z sektorów BPO i GBS w otwieraniu centrów operacyjnych w Polsce.

O patronach

ADVANTAGE AUSTRIA to sieć niemal 100 biur w ponad 70 państwach, oferujących firmom i ich partnerom handlowym szeroki zakres usług. Blisko 800 pracowników na całym świecie wspiera Państwa w znalezieniu właściwych dostawców i partnerów biznesowych w Austrii. Co roku organizujemy około 1.200 wydarzeń, ułatwiających nawiązywanie kontaktów handlowych. Dalsze działania ADVANTAGE AUSTRIA to pomoc w kontakcie z firmami austriackimi, szukającymi importerów, dystrybutorów i przedstawicieli handlowych oraz udzielanie wyczerpujących informacji na temat lokalizacji biznesowej i wejścia na rynek austriacki.

ADVANTAGE AUSTRIA działa na rzecz zwiększenia międzynarodowych możliwości biznesowych poprzez promowanie produktów i usług austriackich firm na całym świecie, wspierając firmy i organizacje z siedzibą poza Austrią w budowaniu silnych relacji z austriackimi przedsiębiorstwami oraz wspierając wymianę najlepszych światowych i austriackich talentów i innowacji.

Od ponad 30 lat, Belgijska Izba Gospodarcza jest pierwszym etapem wejścia belgijskich inwestorów na polski rynek oraz platformą dla belgijskich przedsiębiorców już aktywnych w Polsce. Jej członkami mogą również zostać belgijskie lub polskie podmioty gospodarcze, które wykażą powiązanie z partnerami belgijskimi. Naszą misją jest przede wszystkim promowanie biznesu i ułatwianie polsko-belgijskich relacji biznesowych.

Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza jest organizacją non-profit, pomagającą firmom każdej wielkości rozwijać się – firmom holenderskim na rynku polskim, jak również polskim, które chcą rozpocząć działanie na rynku niderlandzkim. NPCC działa w Polsce od 1998 roku i stanowi pomost pomiędzy Polskim i Holenderskim biznesem. Izba zajmuje się również organizacją konferencji, seminariów, wydarzeń networkingowych, podczas których członkowie mogą gromadzić informacje i wymieniać się najlepszymi praktykami.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) zrzesza przedstawicieli wszystkich sektorów i usług rynku nieruchomości komercyjnych w jednej organizacji, umożliwiając im wywieranie realnego wpływu na otaczające środowisko gospodarcze, polityczne i społeczne. PINK jest zarówno ich reprezentantem, jak i platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i współpracy.

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce odgrywa centralną rolę w stosunkach gospodarczych między Włochami a Polską, oferując szeroki zakres usług, cenne kontakty i wyjątkowe możliwości dla firm chcących prowadzić działalność w obu krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie CCIIP pod adresem: https://cciip.pl/

Polskie Forum HR jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców reprezentującą rynek agencji zatrudnienia w Polsce. Od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku pracy poprzez wpieranie zrównoważonego rozwoju usług HR. Jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.

Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza, stworzona w roku 2000, z inicjatywy polskich i hiszpańskich przedsiębiorców ma jeden podstawowy cel: służyć pomocą Firmom Członkowskim, zainteresowanym współpracą polsko – hiszpańską. Chronimy i reprezentujemy interesy naszych Członków, pomagamy w lepszym wykorzystaniu potencjału ich Przedsiębiorstw. Ułatwiamy poszukiwanie partnerów handlowych, rozpowszechniamy informacje o działalności zrzeszonych w Izbie Firm tak w Polsce jak i w Hiszpanii. Staramy się, aby wiadomość o ich produktach, usługach i ofercie trafiała do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.

Założona w 1990 roku, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce jest głosem przodującym dla inwestorów międzynarodowych w Polsce. Skupia ona ponad 300 firm reprezentujących różne sektory i posiada znaczącą amerykańską reprezentację, w tym 80 firm z listy Fortune 500. Członków łączy chęć budowania koneksji i rozwijania rynku biznesowego w Polsce.

PCCC zostało założone przez niewielką grupę wolontariuszy i stało się pełnoprawną Izbą Handlową w 2004 roku. Posiada sześciu członków zarządu, prezydenta, dyrektora wykonawczego, ponad 50 firm członkowskich i silne wsparcie ze strony Ambasady Kanadyjskiej, co czyni je jedną z najważniejszych organizacji gospodarczych łączących Polskę i Kanadę w Polsce. Polsko-Kanadyjska Izba Handlowa ma na celu promowanie relacji gospodarczych, kulturalnych i handlowych między Polską a Kanadą, które prowadzą do „rzeczywistych” inwestycji i handlu.

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza jest niezależną organizacją non-profit, bilateralną izbą gospodarczą działającą w obszarze polsko-węgierskich stosunków gospodarczych, której głównym zadaniem, określonym w Statucie, jest promowanie stosunków gospodarczych i handlowych między Polską a Węgrami oraz reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich zrzeszonych w Izbie. Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza utrzymuje się ze składek firm członkowskich, sponsoringu, projektów oraz świadczonych usług.

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza od blisko 20 lat wspiera rozwój relacji gospodarczych między Polską a Danią, Finlandią, Norwegią, Szwecją i krajami bałtyckimi. Integrujemy i inspirujemy polsko-skandynawskie środowisko biznesowe, zrzeszamy 428 członków reprezentujących najważniejsze sektory gospodarki.

Partnerzy miejscy

Warszawa jako patronat miejski projektu, odgrywa kluczową rolę w inicjatywach mających na celu rozwój i poprawę jakości życia w stolicy Polski. Jako miasto pełne historii, kultury i dynamicznego rozwoju, Warszawa tworzy przestrzeń dla szerokiej gamy projektów – od kulturalnych, przez edukacyjne, aż po technologiczne. Poprzez swoje wsparcie, miasto aktywnie przyczynia się do promowania innowacji, wspierając lokalne talenty oraz przyciągając międzynarodowe inwestycje. Urząd zajmuje się szerokim zakresem spraw, od planowania przestrzennego i zarządzania infrastrukturą miejską, po edukację, kulturę i ochronę środowiska. Działa także na rzecz wspierania lokalnej gospodarki oraz inwestycji.

Krakowski Park Technologiczny to nowoczesne centrum innowacji i biznesu, które stanowi kluczowe miejsce dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie Małopolski. Park zapewnia wsparcie dla start-upów i innowacyjnych firm, oferując dostęp do nowoczesnych przestrzeni biurowych, laboratoriów oraz inkubatorów. Krakowski Park Technologiczny odgrywa kluczową rolę w promowaniu wysokich technologii IT, biotechnologii oraz energetki odnawialnej. Jego działalność przyczyniła się do stworzenia ponad 5,000 wysokiej jakości miejsc pracy, co znacząco wpływa na lokalny rynek pracy i gospodarkę. W ten sposób, KPT nie tylko wspiera rozwój przedsiębiorczości, ale także staje się motorem napędowym innowacji w regionie Małopolski i całej Polsce.

Virako, developer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku, inwestor Monopolis, innowacyjnego, pofabrycznego kompleksu mixed-use zlokalizowanego w sercu Łodzi. Ten niezwykły obiekt powstał w dawnych budynkach Monopolu Wódczanego z 1902 roku. Stanowi połączenie historii przemysłowej miasta z nowoczesnością. Oferuje nowoczesne powierzchnie biurowe oraz różnorodne atrakcje i usługi dla mieszkańców Łodzi oraz odwiedzających turystów, takie jak muzeum, galeria sztuki, teatr Scena Monopolis, klub dla dzieci czy też restauracje i kawiarnie. Jest to miejsce, które na stałe wpisało się w mapę miejskiego krajobrazu Łodzi.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej to utworzona w 2005 r. spółka, której właścicielami są Gmina Wrocław i 32 samorządy gminne z terenu aglomeracji. Działania spółki skupiają się wokół wielu obszarów funkcjonowania Wrocławia i okolicznych gmin, przyczyniając się do zacieśniania współpracy i budowania silnej pozycji gospodarczej i wizerunku aglomeracji wrocławskiej.

Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą non-profit, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. W regionie pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. powstała w 2002 r. z inicjatywy Gminy Miasto Szczecin.

Jesteśmy spółką miejską, której idea skupia się na tworzeniu wspólnej płaszczyzny biznesowej, łączącej samorząd z przedsiębiorczością.

Każdego dnia oferujemy firmom dostęp do wachlarza usług promocyjnych, finansowych, outsorcingowych czy doradczych. Szczególną rolę w naszej działalności odgrywa obsługa inwestorska, skierowana zarówno do przedsiębiorców lokalnych, jak i do podmiotów zewnętrznych oraz inwestorów zagranicznych zainteresowanych współpracą i tworzeniem gospodarki regionu.

Głównymi zadaniami Biura Obsługi Inwestorów jest przyciąganie do Poznania inwestorów z branż priorytetowych dla Miasta (sektor usług nowoczesnych, IT, R&D, zaawansowana technologicznie produkcja) oraz promocja miejskich nieruchomości.

Nasze Biuro wspiera inwestorów i firmy poprzez bycie integratorem różnorodnych podmiotów wokół Miasta i jego oferty, facylitatorem relacji między interesariuszami, dostawcą usług i narzędzi, które tworzą wartość dla przyszłych inwestorów i interesariuszy, oraz promotorem biznesowej marki miasta.

Wydział Obsługi Inwestorów to dedykowana jednostka Urzędu Miasta Katowice, która wspiera inwestorów zagranicznych i krajowych, również tych realizujących  projekty w ramach sektora nowoczesnych usług biznesowych. Skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb projektów inwestycyjnych, w ramach których współpracujemy m.in. z: Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, polsko-zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi oraz firmami doradczymi, a także innymi instytucjami pośredniczącymi w obsłudze inwestorów.

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów to komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin. Na co dzień współpracujemy z różnymi grupami interesariuszy: począwszy od przedsiębiorców rozważających ulokowanie biznesu w mieście, podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Miasta w szeroko rozumianym sektorze przemysłu oraz sektorze usług, właścicieli i pomysłodawców inicjatyw startupowych, instytucje otoczenia biznesu (w tym m.in. parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii itp.), uczelnie i szkoły wyższe, placówki edukacyjne kształcące na różnych poziomach, inne komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Lublin, skończywszy bezpośrednio na mieszkańcach, dla których powstają m.in. dedykowane programy rozwoju postaw przedsiębiorczych.

Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki (CWIiIG) to specjalistyczna komórka Urzędu Miasta Krakowa, której celem jest pomoc w szeroko pojętej działalności inwestycyjnej. Zespół CWIiIG składa się z kompetentnych pracowników, którzy w stosunku do zgłoszonych przedsięwzięć, pełnią rolę opiekunów. Wsparciem dla CWIiIG są tzw. koordynatorzy, czyli wyznaczeni pracownicy zatrudnieni w wydziałach i jednostkach miejskich uczestniczących w procesie inwestycyjnym.