Warszawa

Raport BEAS

Wprowadzenie

Warszawa jest prężnie rozwijającym się miastem łączącym tradycję z nowoczesnością. Jest ważnym ośrodkiem naukowo-kulturalnym, politycznym i gospodarczym. Ma ogromny potencjał inwestycyjny, co pokazuje ocena na poziomie 7,73. Stolica jest siedzibą wielu firm wiodących na rynku polskim i zagranicznym. Jest największym miastem w Polsce z liczbą ludności około 1,8 mln. Liczba mieszkańców w całej aglomeracji warszawskiej sięga 3,5 mln. Położenie w środkowo-wschodniej części Polski sprzyja zarówno dobrej komunikacji z innymi miastami w kraju, jak i europejskimi, takimi jak: Praga, Berlin czy Bruksela.

Ogólna ocena BEAS

7,7
alt=

Karolina Zdrodowska

Dyrektorka Koordynatorka Ds. Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego, Urząd m.st. Warszawy

Komentarz ekspercki

Wysoko wykwalifikowana kadra, wiodący ośrodek akademicki, szeroka oferta nieruchomości biurowych to czynniki, które wpływają na to, że Warszawa jest prężnie rozwijającym się miastem oraz liderem inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Magnesem dla inwestorów jest m.in. duża dostępność bardzo dobrze wykształconych specjalistów. Warszawa oferuje im możliwość szybkiego rozwoju zawodowego oraz wysoką jakość życia. W globalnym badaniu Boston Consulting Group na temat jakości życia Warszawa wyprzedziła takie miasta, jak Sztokholm, Zurych czy Dublin. Z tej samej publikacji dowiadujemy się, że w obszarze „adaptacja miasta do szybkości zmian” nasza stolica uplasowała się w gronie światowych liderów, pozostawiając w tyle Nowy Jork i Londyn.

Warszawa jest regionalnym liderem rynku biurowego. Blisko 7 na 10 to tzw. zielone budynki z certyfikatami ekologicznymi. Aktualna oferta biurowa stolicy wynosi 6,25 mln mkw., a kolejnych 265 tys. mkw. pozostaje w realizacji. W odpowiedzi na rozwój start-upów, a także inwestorów obecnych w Polsce w mieście pojawia się coraz więcej projektów wielofunkcyjnych
i ofert coworkingowych.

Niezależnie od wielkości inwestycji czy rodzaju branży Warszawa pozostaje pożądaną destynacją oferującą rozwój na wielu płaszczyznach i wysoką, europejską jakość życia.

Średnia ocena wszystkich czynników Warszawy na tle innych miast

Ocena wskaźnika

8,5

Infrastruktura

Warszawa jest najbardziej rozwiniętym miastem w Polsce pod względem infrastruktury. Sieć linii tramwajowych oraz autobusowych łączy sprawnie dwie strony Wisły. Lotnisko Chopina, znajdujące się w dzielnicy Włochy, jest największym portem lotniczym w Polsce oraz główną bazą Polskich Linii Lotniczych LOT. Oferuje dużą liczbę połączeń do największych stolic europejskich. Lot do Berlina czy Wiednia trwa około 1 godziny i 25 minut. Port lotniczy Warszawa-Modlin to drugi międzynarodowy port lotniczy ulokowany pod Warszawą, od czerwca 2012 r. pełniący funkcję regionalnego lotniska użytku publicznego, komplementarnego wobec Portu Lotniczego Chopina. Lotnisko obsługuje przewozy międzynarodowe na liniach krótkiego i średniego zasięgu. Trwają również prace nad Centralnym Portem Komunikacyjnym – planowanym węzłem przesiadkowym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Dzięki tej inwestycji Polska stanie się miejscem do tworzenia biznesu, ale umożliwi to również powstanie około 150 tys. nowych miejsc pracy.

Marcin Miazek

Marcin Miazek

Associate, Office Department, Cushman & Wakefield

Komentarz ekspercki

Warszawa jest największym i najważniejszym miejscem spotkań dla wydarzeń naukowych i biznesowych. W 2022 r. odbyło się ich tu ponad 2,3 tys., co oznacza 48-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego i odbudowywanie się branży po pandemii. Rozwój turystyki biznesowej jest możliwy dzięki szerokiej bazie obiektów hotelowych – w 100 skategoryzowanych hotelach znajduje się ponad 30 tys. miejsc noclegowych. Kolejną przewagą Warszawy jest obecność Lotniska Chopina oferującego ponad 140 połączeń lotniczych. W 2022 roku obsłużono tutaj blisko 14,4 mln pasażerów, co stanowi ponad 35% całkowitego ruchu pasażerskiego w Polsce i o ponad 90% r/r.

Dzięki sieci dróg i autostrad (A2 czy S7, S8 i S17) Warszawa jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą kraju oraz rynkami zagranicznymi. Otwarcie ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w grudniu 2021 r. usprawniło ruch tranzytowy w mieście.

Wśród planowanych inwestycji infrastrukturalnych priorytetem miasta jest rozbudowa metra. W 2022 r. oddano do użytku 5 nowych stacji II linii, a ukończenie 3 ostatnich stacji zachodniego odcinka planowane jest do 2026 roku. Zgodnie ze wstępną koncepcją miasta do 2050 roku przewidywana jest budowa łącznie pięciu linii.

Marcin Miazek

Marcin Miazek

Associate, Office Department, Cushman & Wakefield

Ocena wskaźnika

8,6

Przestrzeń biurowa

Kacper Remiśko

Kacper Remiśko

Associate, Office Agency, Cushman & Wakefield

Komentarz ekspercki

W Warszawie dysponującej połową nowoczesnych zasobów biurowych w kraju obserwujemy wyraźnie obniżoną aktywność deweloperów. Jest to wynik pandemii, a także aktualnej sytuacji ekonomicznej z wysokimi kosztami finansowania i budowy. Wysokie stopy procentowe w globalnej gospodarce przełożyły się też na zmniejszoną aktywność inwestorów i rosnące stopy kapitalizacji. W br. na rynek warszawski trafi jedynie 66 000 mkw. GLA – najmniej od ponad 25 lat z perspektywą utrzymania luki podażowej nawet do 2026 roku. Z kolei w związku z wciąż rosnącą aktywnością najemców wskaźnik pustostanów w H1 2023 roku utrzymał tendencję spadkową i wyniósł 11,4%.

Co warto zaznaczyć, diametralnie inne są parametry rynkowe dla nieruchomości w centralnych lokalizacjach od tych położonych w pozostałych dzielnicach, a szczególnie obiektów starszych, o niższym standardzie. Wskaźnik powierzchni niewynajętej w centrum wynosi 9,9%, poza centrum – średnio 12,7%, a w obszarze Służewca – 20,6%.

Obserwowana poprawa koniunktury, szczególnie z punktu widzenia deweloperów, wynika z postrzegania Polski przez inwestorów zagranicznych jako kraju bezpiecznego pod względem ekonomicznym i geopolitycznym. Popyt na powierzchnie biurowe wzmocniony jest poprzez racjonalizowanie podejścia do pracy zdalnej. Polityka return to office (RTO), wdrażana najpierw przez korporacje oraz instytucje publiczne, obejmuje dziś większość rynku.

Kacper Remiśko

Kacper Remiśko

Associate, Office Agency, Cushman & Wakefield

Ocena wskaźnika

5,7

Wsparcie administracji publicznej

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie szeregu instytucji związanych z biznesem. Dostarczają przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych m.in. na temat rynków zagranicznych a inwestorom zagranicznym o warunkach i uregulowaniach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Wśród nich wymienić warto następujące instytucje:
• Polska Agencja Inwestycji i Handlu
• Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Warszawy
• Centrum Przedsiębiorczości Smolna
• Warszawska Izba Gospodarcza
• Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
• Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP
• Polsko-Bałkańska Izba Handlowa
• Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
• Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
• Polska Izba Handlu
• Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
• Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza
• Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
• Belgijska Izba Gospodarcza
• Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa

Ocena wskaźnika

7,7

Potencjał edukacyjny

Warszawa jest silnym ośrodkiem akademickim, kształcącym rocznie niemal 250 tys. studentów. Największym i jednym z dwóch najlepszych uniwersytetów w Polsce jest Uniwersytet Warszawski. W rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” co roku zajmuje on jedno z dwóch pierwszych miejsc w kraju, w edycji 2023 zajął 1. miejsce ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim. W rankingu QS World University Rankings zajął 110. miejsce w Europie i 262. na świecie. Ponadto Uniwersytet Warszawski jest członkiem sojuszu 4EU+, który otrzymał grant w konkursie „European Universities”.

Na każdej uczelni znajdziemy jednostki związane z biznesem. Przykładem jest spółka celowa UWRC sp. z o.o., która została powołana w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na UW. UWRC wspiera między innymi powstawanie spółek spin-off, takich jak: Amerlab (diagnostyka medyczna i weterynaryjna), Biotemist (biotechnologia), Microanalysis (diagnostyka medyczna). Jednostki prowadzące działalność gospodarczą to m.in. Biuro Ekspertyz Centrum Nauk Sądowych oraz Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z kolei Szkoła Główna Handlowa posiada międzynarodowe akredytacje, takie jak: European Quality Improvement System, The Association of Chartery Certified Accountants. Jest również członkiem prestiżowych międzynarodowych sieci i organizacji – International Project Management oraz Partnership In International Management. SGH współpracuje z uczelniami partnerskimi z całego świata, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianach oraz współpracę naukową.

Fabian Pietras

Fabian Pietras

Business Unit Director, IT Services Antal

Komentarz ekspercki

Warszawa jako stolica Polski odznacza się ogromnym potencjałem edukacyjnym, który przyciąga studentów, inwestorów i przedsiębiorców z całego kraju i zagranicy. Miasto jest kolebką wielu prestiżowych uczelni, w tym Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej, które zdobywają uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Warto również podkreślić rosnącą liczbę prywatnych uczelni i szkół biznesu, co zwiększa różnorodność dostępnych programów edukacyjnych.

Rozwinięta infrastruktura edukacyjna odgrywa kluczową rolę w atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej jest niezwykle istotny dla przedsiębiorców i inwestorów, a Warszawa oferuje dostęp do wykształconych absolwentów różnych dziedzin. Bliskość uczelni do centrów biznesowych i parków technologicznych sprzyja innowacjom i transferowi wiedzy między uczelniami a przedsiębiorstwami. Powstaje wiele kierunków studiów podyplomowych, które podążają za rozwojem biznesu i sytuacji gospodarczej. Do takich możemy zaliczyć między innymi: cyberbezpieczeństwo, big data, AI, analityk biznesowy, digital media, managment – agiel etc.

Potencjał edukacyjny Warszawy stanowi ważny element rozwoju regionu, przyciągając inwestycje, kształcąc przyszłych liderów biznesu i wspierając innowacje. To miasto staje się nie tylko centrum edukacyjnym Polski, ale również ważnym graczem na arenie międzynarodowej, przyciągającym talenty i kapitał z całego świata.

Fabian Pietras

Fabian Pietras

Business Unit Director, IT Services Antal

Ocena wskaźnika

7,4

Potencjał zatrudnienia

Michał Borkowski

Michał Borkowski

Business Unit Manager, Finance & HR Antal

Komentarz ekspercki

Warszawa, jako kluczowe centrum biznesowe w Europie Środkowo-Wschodniej, cieszy się uznaniem przedstawicieli biznesu, co potwierdza ocena 7,4/10 dla potencjału zatrudniania specjalistów i menedżerów w mieście. Znajduje się tu wiele siedzib globalnych firm, a rozwinięty ekosystem korporacyjny i innowacyjny charakteryzuje się wielowymiarowością i dynamiką.

Miasto przyciąga talenty z kraju i zagranicy, oferując atrakcyjne warunki życia i rozbudowaną infrastrukturę. Rozwój sektorów, takich jak fintech, podkreśla innowacyjność Warszawy. Wysoki poziom kompetencji lokalnych specjalistów sprzyja kulturze wymiany wiedzy i doświadczeń. Elastyczność i skuteczność rekrutacyjna to kolejny atut stolicy. Dzięki zróżnicowanym kompetencjom zasobów ludzkich firmy mogą szybko adaptować się do zmieniających się warunków rynkowych. Bogaty ekosystem edukacyjny i badawczy sprzyja kształceniu kadr o zaawansowanych umiejętnościach.

Warszawa zdecydowanie stanowi miejsce, gdzie potencjał zatrudnienia kadry jest jednym z najwyższych w tej części Europy. Różnorodność branż, międzynarodowy charakter miasta oraz dynamiczny rozwój nowych sektorów gospodarki stanowią solidną podstawę do dalszego wzrostu i atrakcyjności Warszawy jako centrum biznesowego w regionie. Biorąc pod uwagę te wszystkie atuty, Warszawa nie tylko oferuje atrakcyjne warunki biznesowe, ale również gwarantuje dostęp do kapitału ludzkiego, który jest kluczowym elementem każdej prosperującej firmy. Szybka i efektywna rekrutacja, dostęp do zaawansowanych kompetencji oraz możliwość skomponowania zespołów o zróżnicowanym i wielokulturowym charakterze to tylko niektóre z atutów, które Warszawa oferuje w kontekście zatrudniania specjalistów i menedżerów.

Michał Borkowski

Michał Borkowski

Business Unit Manager, Finance & HR Antal

Katarzyna Siemienkiewicz

Katarzyna Siemienkiewicz

Ekspert ds. Prawa Pracy, Pracodawcy RP

Komentarz ekspercki

Warszawa plasuje się na drugim miejscu w czołówce polskich miast o największym potencjale zatrudnienia. Doskonale rozwinięta infrastruktura, największy ośrodek akademicki w Polsce oraz położenie geograficzne miasta sprawiają, że zarówno firmy, jak i pracownicy stawiają Warszawę w centrum swoich planów rozwojowych i inwestycyjnych. Stolica Polski wciąż oferuje najwyższy poziom wynagrodzenia w kraju, zarówno dla kadry niewykwalifikowanej, jak i wysoko wykwalifikowanej. Zatrudnienie w mieście stołecznym znajdą nie tylko specjaliści IT, ale także pracownicy z sektora transportu czy handlu. Wysoko rozwinięta baza mieszkaniowa plasuje Warszawę jako centrum migracji wewnętrznych, a także zewnętrznych, szczególnie jeśli chodzi o obywateli Ukrainy. Z kolei szerokie zaplecze biurowe pozwala wielu firmom na rozbudowę swojej infrastruktury, zwłaszcza w okresie odwróconego trendu powrotu do biur i zmian organizacji pracy na tryb hybrydowy.

Co roku mury 67 warszawskich uczelni opuszcza ok. 50 tys. absolwentów. Doskonale adaptują się oni do miejscowego rynku pracy i znajdują zatrudnienie. Nawet jeżeli zdecydują, że nie będą wykonywać pracy w wyuczonym zawodzie, bez problemu mogą znaleźć zatrudnienie w innej profesji. Warszawski rynek pracy nadal pozostaje bardzo chłonny i otwarty na nowych pracowników. Największy potencjał zatrudnienia widoczny jest w IT oraz branży finansowej. Zatrudnienie w tych sektorach będzie jeszcze rosło, na co wskazują firmy biorące udział w badaniu.

Katarzyna Siemienkiewicz

Katarzyna Siemienkiewicz

Ekspert ds. Prawa Pracy, Pracodawcy RP

Ocena wskaźnika

8,5

Potencjał biznesowy

Warszawa została czterokrotnie wyróżniona w rankingu „fDI” 2023 oceniającym miasta Europy pod kątem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W rankingu ogólnym Europejskich Miast Przyszłości 2023 zajęła szóste miejsce, wyprzedzając m.in. Berlin i Sztokholm. Stolica została wysoko oceniona w kategorii Europejskie Miasta Przyjazne Dla Biznesu, zajmując drugie miejsce zaraz po Londynie. W kategorii Potencjał Ekonomiczny zajęła ósme miejsce w Europie oraz dziewiąte miejsce w zakresie efektywności kosztowej.

Z kolei w światowym rankingu Brand Finance City Index 2023, opartym na ankiecie wypełnionej przez 15 tys. respondentów, Warszawa zajęła 62.¬ miejsce. Pozycję Warszawy osłabiła jedynie mniejsza rozpoznawalność wśród respondentów, umieszczających ją poniżej Pragi (49. miejsce) i Budapesztu (51. miejsce). Niemniej respondenci, którzy dobrze znają miasto, docenili je pod względem wskaźników z zakresu zarządzania, edukacji i nauki oraz biznesu i inwestycji, gdzie przyznali Warszawie wyższe oceny niż jej regionalnym konkurentom.

Agnieszka Zielińska

Agnieszka Zielińska

Dyrektor Zarządzająca, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Komentarz ekspercki

Warszawa jako stolica i największe miasto w Polsce w sposób naturalny przyciąga inwestorów. Ważną rolę z punktu widzenia przedsiębiorców odgrywa dojrzały rynek nieruchomości biurowych. W drugim kwartale 2023 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły 6,25 mln mkw. Wśród tego zasobu nie brakuje wysokiej klasy certyfikowanych budynków uwzględniających kryteria ESG, coraz bardziej pożądanych przez najemców. Przy podejmowaniu decyzji skandynawscy inwestorzy przywiązują bardzo dużą wagę do „zielonych” aspektów inwestycji. Strategia dochodzenia do zeroemisyjności jest coraz częściej integralnym elementem strategii firmy. Dlatego cieszą inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmowane przez władze Warszawy, takie jak współpraca z C40 i Europejskim Bankiem Odbudowy w ramach projektu „EBDR Green Cities”. Zielona wizja Warszawy to wizja miasta zeroemisyjnego, bliskiego idei miasta piętnastominutowego, atrakcyjnego zarówno dla inwestorów, jaki i mieszkańców.

Agnieszka Zielińska

Agnieszka Zielińska

Dyrektor Zarządzająca, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

SSC/BPO

 • ACCENTURE
 • ALCON
 • CBRE CORPORATE OUTSOURCING
 • CITIGROUP
 • COLGATE-PALMOLIVE SERVICES
 • DIEBOLD NIXDORF
 • DSV
 • GENERAL ELECTRIC
 • GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES
 • J.P. MORGAN
 • JTI GBS POLAND
 • LIONBRIDGE
 • MARSH EUROPEAN BUSINESS SUPPORT CENTRE
 • METTLER-TOLEDO SHARED BUSINESS CENTER
 • MODERNA INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES CENTER
 • MONEYGRAM POLAND
 • NATWEST GROUP
 • NIELSEN
 • ORANGE
 • POINT72 POLAND
 • PROCTER & GAMBLE
 • ROCHE GLOBAL IT SOLUTION CENTRE
 • SAMSUNG
 • SCHNEIDER ELECTRIC
 • STANDARD CHARTERED
 • UPS

IT I TELEKOMUNIKACJA

 • ACTION
 • ALLEGRO
 • ATOS
 • BETACOM
 • CAPGEMINI
 • CD PROJECT RED
 • DELL
 • EPAM
 • GOOGLE
 • IBM
 • MICROSOFT
 • NVIDIA
 • SAGE
 • SII
 • ULTIMATE GAMES
 • VISA

FARMACJA

 • ADAMED
 • AMGEN
 • ASTRAZENECA
 • BAYER
 • B. BRAUN
 • BIOGEN
 • BOEHRINGER INGELHEIM
 • CELON PHARMA
 • GSK COMMERCIAL
 • MOLECURE
 • POLFA WARSZAWA
 • PFIZER POLSKA
 • ROCHE POLSKA
 • SANOFI-AVENTIS
 • TEVA PHARMACEUTICALS
 • TZF POLFA
 • USP ZDROWIE

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

 • COCA COLA HBC POLSKA
 • GEDEON RIECHTER
 • HORTEX
 • INTEREUROPOL
 • KNAUF INDUSTRIES
 • LOTTE WEDEL
 • NOVARTIS
 • POLFA TARCHOMIN
 • RECKITT BENCKISER
 • TCHIBO
 • TUPLEX

BANKOWOŚĆ

 • BANK BGŻ
 • BNP PARIBAS
 • BANK MILLENNIUM
 • CITY HANDLOWY
 • CREDIT SUISSE
 • GOLDMAN SACHS
 • JP MORGAN CHASE& CO. POLAND
 • MBANK
 • PEKAO SA
 • PKO BP

HANDEL DETALICZNY

 • CARREFOUR POLSKA
 • CASTORAMA POLSKA
 • LEROY MERLIN POLSKA
 • MAKRO CASH AND CARRY POLSKA

BUDOWNICTWO

 • ALDESA
 • ASTALDI
 • BUDIMEX
 • GULERMAK
 • SKANSKA

Ocena wskaźnika

7,7

Ocena lokalizacji jako miejsca do życia

Warszawa jest atrakcyjnym miejscem do życia. Mnogość wydarzeń kulturalnych, teatrów, kin, koncertów, meczy daje mieszkańcom duże możliwości wyboru. Miasto mocno się rozwija, eksponując swoje zalety. Ogólny wizerunek Warszawy plasuje się w czołówce analizowanych miast. Świadczy o tym silna obecność miasta w internecie, a także dobry wizerunek biznesowy (aktywność ekonomiczna mieszkańców). Nowoczesne nadwiślańskie bulwary, liczne parki, piaszczyste plaże, ścieżki rowerowe oferują możliwości atrakcyjnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zielone tereny to niemal połowa powierzchni miasta. Warszawa zajmuje pierwszą pozycję w kraju w odniesieniu do jakości edukacji wyższej – uczelnie wyższe zlokalizowane w mieście zdobyły łącznie największą liczbę punktów w rankingach. Do najwyższych w kraju należy tu także stopień zdawalności matur.

Warszawa w liczbach
• 4,2 mln turystów, w tym 29,7% turystów zagranicznych
• Kierunek nr 1 w Europie do odwiedzenia
• 170 turystycznych obiektów noclegowych (lipiec 2022 r.)
• 101 hoteli w Warszawie spośród 261 hoteli województwa mazowieckiego
• Ponad 60 muzeów
• 96 parków, skwerów i zieleńców,
• 20 tys. ha terenów zielonych

Przeglądaj raporty

Dziękujemy za zainteresowanie. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z naszej porównywarki danych lub pobrania raportu w formie PDF.

Partnerzy miejscy

Zobacz co piszemy na naszym blogu

Dowiedz się więcej o rynku pracy oraz potencjale polskich miast.

Zobacz naszego bloga
X

Przeglądaj raporty

Aby przeglądać raporty musisz zostawić swój adres e-mail

Dziękujemy!

Sprawdź swoją skrzynkę e-mail i aktywuj dostęp.

  Klauzula informacyjna

  *pola wymagane