Lublin

Raport BEAS

Wprowadzenie

Lublin to obecnie największy w Polsce Wschodniej ośrodek gospodarczy i akademicki, a zarazem jedyne miasto tego makroregionu z aspiracjami metropolitalnymi. To również aktywny uczestnik sieci współpracy europejskich i światowych metropolii, zaliczany do najdynamiczniej rozwijających się polskich miast i plasujący się na czołowych miejscach rankingów zrównoważonego rozwoju, absorpcji funduszy unijnych, przyciągania inwestorów oraz inteligentnych miast. Międzynarodowe rankingi stawiają miasto na równi ze wschodnioeuropejskimi stolicami, takimi jak Sofia, Zagrzeb czy Wilno. Przykładem może być chociażby Badanie postrzegania przyjazności miast dla biznesu, sporządzane przez think tank Emerging Europe.

Ogólna ocena BEAS

7,1
alt=

Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin

Komentarz ekspercki

Lublin to najbardziej rozwinięte miasto w Polsce Wschodniej, jeśli chodzi o potencjał inwestycyjny. W ostatnich latach odnotowuje dynamiczny wzrost gospodarczy, co przyciąga coraz więcej inwestorów. W 2022 roku Lublin został uznany przez magazyn „fDi Magazine” za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast przyszłości w Europie Środkowo-Wschodniej.

Miasto ma wiele atutów, a do najważniejszych z nich należą:

• Dostępna i wykształcona kadra pracownicza. Lublin jest ośrodkiem akademickim, w którym działa dziewięć uczelni wyższych. Miasto ma ponadto dostęp do wykwalifikowanych pracowników z innych regionów Polski, a także z Ukrainy. Ponadto liczne parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości wspierają innowacyjność i rozwijają potencjał nowych technologii.

• Dogodna lokalizacja. Lublin leży w samym sercu Europy Środkowo-Wschodniej, co czyni go doskonałym miejscem dla firm, które chcą działać zarówno na rynkach wschodnich, jak i zachodnich. Bliskość granicy z Ukrainą i Białorusią oraz doskonale rozwinięta infrastruktura transportowa sprawiają, że jest to idealna baza logistyczna.

• Korzystne warunki inwestycyjne. Lublin oferuje inwestorom atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym ulgi podatkowe. Miasto inwestuje także w rozwój infrastruktury biznesowej. Nowoczesne biurowce, centra konferencyjne i technoparki tworzą sprzyjające środowisko dla przedsiębiorczości. Miasto stawia na zrównoważony rozwój, co przyciąga firmy z wielu sektorów gospodarki.

• Niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej to kolejny argument za inwestowaniem w Lublinie. Stawki czynszów i koszty życia są niższe niż w większości dużych miast w Polsce, co przekłada się na korzyści finansowe dla firm.

W aglomeracji lubelskiej mieszka ponad 600 tys. osób, w tym ponad 180 tys. osób z wykształceniem wyższym. W ciągu ostatnich pięciu lat w Lublinie powstało ponad 10 tys. nowych miejsc pracy. Dodatkowo miasto oferuje dostęp do wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy, którzy stanowią około 10% populacji miasta; jest też położony w pobliżu granicy z Ukrainą, co daje dostęp do rynku liczącego ponad 40 mln osób.
Lublin oferuje inwestorom korzystne warunki do rozwoju biznesu. Jego dogodna lokalizacja, rozwinięty sektor edukacyjny, infrastruktura biznesowa, jakość życia i wsparcie ze strony władz czynią z tego miasta miejsce, które warto rozważyć jako lokalizację dla inwestycji.

Średnia ocena wszystkich czynników Lublina na tle innych miast

Ocena wskaźnika

7,2

Infrastruktura

Dynamicznie rozwijająca się infrastruktura jest jednym z czynników przyciągających inwestorów. W ostatnich latach dostępność komunikacyjna miasta zwiększyła się, a międzynarodowe lotnisko to wizytówka miasta. Port lotniczy zapewnia szybki dostęp do najważniejszych miast i węzłów komunikacyjnych Europy (Warszawy, Dublina, Londynu), miasto jest też doskonale skomunikowane z siecią dróg międzynarodowych, ekspresowych oraz z koleją.

Lublin jest jednym z miast o największej dynamice inwestycji i od lat plasuje się w czołówce miast najbardziej aktywnych w aplikowaniu o środki europejskie. Budowa obwodnicy, dróg dojazdowych, unowocześnienie miejskiego transportu publicznego przyczyniają się do rozwoju infrastruktury i umacniają pozycję na mapie Polski i Europy. Krzyżują się tu ważne międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Dzięki stale udoskonalanej infrastrukturze komunikacyjnej powstają dogodne połączenia drogowe i kolejowe z centralną i południową Polską.

Agnieszka Gułaś

Agnieszka Gułaś

Senior Negotiator, Cushman & Wakefield

Komentarz ekspercki

Lublin jest uznawany za stolicę Polski Wschodniej i jednocześnie największy węzeł komunikacyjny tej części kraju. W ostatnich latach zostały ukończone droga S17, która otworzyła szybkie połączenie z Warszawą, oraz część S19 (Via Carpatia) na odcinku Lublin-Rzeszów będąca częścią transeuropejskiego korytarza prowadzącego od Litwy aż po Grecję. Trwają prace nad realizacją kolejnego odcinka S19, który połączy Lublin z Białymstokiem. W fazie realizacji są odcinki S17 prowadzące przez Zamość do przejścia granicznego w Hrebennem oraz S12 prowadzące przez Chełm do przejścia w Dorohusku. Rozwój infrastruktury drogowej zwiastuje napływ nowego biznesu.

Trwa budowa Dworca Metropolitalnego, która ma potrwać do Q4 2023. Nowe centrum komunikacyjne regionu, położone w sąsiedztwie Dworca Głównego PKP, będzie integrować transport wewnętrzny miasta z regionalnym i dalekobieżnym.

W marcu 2023 roku spółka Port Lotniczy Lublin SA złożyła wniosek o pozwolenie na budowę terminalu cargo – oddanie nowej hali do użytku planowane jest na 2024 rok. Spedycja lotnicza to najszybsza i najbezpieczniejsza metoda transportu, która nie tylko zapewni lubelskim firmom szerokie możliwości eksportu, ale także pozwoli na import niezbędnych towarów.

Agnieszka Gułaś

Agnieszka Gułaś

Senior Negotiator, Cushman & Wakefield

Ocena wskaźnika

7,4

Przestrzeń biurowa

Michał Grabowiecki

Michał Grabowiecki

Senior Negotiator, Cushman & Wakefield

Komentarz ekspercki

Lublin to siódmy rynek biurowy na regionalnej mapie Polski, na którym zasoby w 2022 roku przekroczyły 200 tys. mkw., sięgając aż 223,4 tys. mkw. Jest to największy i najbardziej dojrzały rynek na wschodzie Polski. Tak duży wzrost zapewniło między innymi oddanie do użytku – z poślizgiem spowodowanym pandemią – trzech projektów biurowych: CZ Office Park D (15 000 mkw.), G3 Inter Office (12 000 mkw.) i Wojciechowska 9B (6 000 mkw.).

Ważnym wydarzeniem było otwarcie w II połowie 2022 rok trzeciego biura serwisowanego na lokalnym rynku. LoftMill w biurowcu CZ Office Park D zaoferował 240 miejsc do pracy na powierzchni 1,6 tys. mkw.

Średnie czynsze w biurowcach klasy A utrzymały się na poziomie 11-12.50 euro/mkw. Pomimo wzrostu podaży wskaźnik pustostanów regularnie się zmniejsza i w Q2 2023 r. wyniósł 13,1%. Odpowiada za to wysoki popyt, który w pierwszej połowie 2023 roku wyniósł ponad 10 tys. mkw. W fazie projektowania znajduje się obecnie kilka inwestycji, z których najważniejsze to kolejny etap projektów CZ Office Park i Gęsia oraz nowy biurowiec lokalnego dewelopera Orion planowany przy rondzie im. Honorowych Krwiodawców. Realizacja tych projektów wydaje się skutecznie zmniejszać ryzyko pojawienia się na lubelskim rynku luki podażowej.

Michał Grabowiecki

Michał Grabowiecki

Senior Negotiator, Cushman & Wakefield

Ocena wskaźnika

6,4

Wsparcie administracji publicznej

Urząd Miasta Lublin oferuje wsparcie profesjonalnego zespołu ds. obsługi inwestorów na każdym etapie inwestycji.

Zespół ds. obsługi inwestorów to zespół specjalistów, do których zadań należy przekazywanie rzetelnych informacji, bezpośrednie wspieranie firm planujących inwestycje w tym mieście oraz opieka poinwestycyjna. Mają w Urzędzie Miasta Lublin swojego project managera, czyli opiekuna i zarazem eksperta, który ma szeroki zakres wiedzy w danej branży. Każdy manager ma specjalne kompetencje i buduje odpowiednie relacje, wspierając i doradzając inwestorom. Szereg narzędzi wykorzystywanych przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, m.in. specjalna strona biznes.lublin.eu czy kanały w social mediach, pomagają w dostarczaniu niezbędnych rzetelnych informacji dla inwestorów.

Udogodnieniem jest możliwość skorzystania z pomocy instytucji rynku pracy. Zapewniają one właściwe skomunikowanie pracodawców i ich potrzeb z osobami poszukującymi pracy. Na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Miejskiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie można znaleźć przydatne informacje na temat programów wprowadzanych przez te instytucje.

Dla inwestorów zainteresowanych dofinansowaniem kosztów zatrudnienia przygotowano specjalne ułatwienia. Urzędy pracy systematycznie publikują raporty na temat aktualnego stanu rynku pracy w Lublinie i regionie.

Ocena wskaźnika

7,4

Potencjał edukacyjny

Lublin jest jednym z najprężniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Zachęca do edukacji szeroką ofertą kierunków studiów, doskonałą kadrą naukową oraz działaniami na rzecz wspierania studentów, m.in. poprzez przyznawane stypendia i nagrody. W Lublinie rocznie studiuje blisko 60 tys. studentów, a w roku 2021/22 studiowało tam 8,3 tys. studentów z zagranicy.

Jedną z najlepszych lubelskich uczelni jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który znajduje się na 10. miejscu w rankingu uczelni medycznych magazynu „Perspektywy” z 2023 roku.

W Lublinie można zaobserwować trend wzrostowy w liczbie studentów przyjmowanych na studia na kierunkach związanych z technologiami teleinformacyjnymi oraz usługami. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Lublin w ostatnim dziesięcioleciu stał się jednym z największych ośrodków informatycznych w kraju oraz jednym z najbardziej perspektywicznych polskich miast pod względem lokowania działalności IT oraz nowoczesnych usług biznesowych. Uczelnie zaś, tworząc swoją ofertę dydaktyczną, znakomicie dostosowały ją do potrzeb oraz perspektyw rozwoju lokalnego rynku pracy.

Dominik Kalinowski

Dominik Kalinowski

Head of Outsourcing, IT Services, Antal

Komentarz ekspercki

Lublin jest jednym z czołowych ośrodków akademickich w Polsce. W mieście studiuje blisko 60 tysięcy studentów, w tym ponad 45 tysięcy na uczelniach publicznych. Miasto oferuje bogatą ofertę edukacyjną, obejmującą studia I, II i III stopnia, podyplomowe oraz doktoranckie.
Potencjał edukacyjny Lublina jest wysoko oceniany przez ekspertów. W rankingu „Perspektyw” z 2023 roku Lublin zajął 5. miejsce wśród polskich miast pod względem potencjału akademickiego. Miasto wyróżniło się przede wszystkim w kategorii „Innowacyjność”.

Poprzez pryzmat potencjału edukacyjnego Lublin jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Miasto oferuje pracodawcom szereg korzyści wynikających z szerokiego wachlarza specjalistów zasilających rok rocznie rynek pracy, co ułatwia dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz obniża koszty rekrutacji.

Podsumowując, Lublin jest ważnym ośrodkiem akademickim w Polsce. Miasto oferuje bogatą ofertę edukacyjną i atrakcyjne warunki do życia oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co może przełożyć się na wzrost konkurencyjności firmy.

Dominik Kalinowski

Dominik Kalinowski

Head of Outsourcing, IT Services, Antal

Ocena wskaźnika

6,8

Potencjał zatrudnienia

Mocną stroną Lublina są kadry średniego i wyższego szczebla z kompetencjami lingwistycznymi. Specyfiką lubelskiego rynku pracy jest również wysoka dostępność specjalistów o kompetencjach z zakresu IT i sprzedażowych. Inwestycyjny klimat miasta, a także szybko rozwijający się rynek powierzchni biurowych sprzyjają wzrostowi sektora nowoczesnych usług oraz technologii informatycznych. Jedną z branż istotnie wspierających rozwój gospodarki Lublina są usługi oparte na wiedzy – wiele firm z branży BPO lokuje swój kapitał w tym mieście.

Coraz więcej firm wybiera Lublin jako miejsce przyszłych inwestycji ze względu na bardzo dobrą jakość kształcenia, ogromny potencjał naukowy, innowacyjność oraz stałą dostępność wyszkolonej kadry. Lubelscy przedsiębiorcy chętnie nawiązują współpracę z uczelniami, co bardzo dobrze wpływa na zatrudnienie oraz rozwój przemysłu i sektora usług.

Aleksandra Kurasiewicz

Aleksandra Kurasiewicz

Senior Client & Team Manager , Engineering & Operations, Antal 

Komentarz ekspercki

Lublin i województwo lubelskie od kilku lat są często rozważanym i wybieranym regionem wśród firm, które poszukują dogodnej lokalizacji pod ulokowanie firm.

Niewątpliwą zaletą tego miasta jest jego wysokie zaplecze akademickie – 9 szkół wyższych, które co roku wypuszczają na rynek od 15 do 20 tys. absolwentów. To imponująca liczba. Tworzy to doskonałe środowisko do gospodarowania dostępnymi talentami. Nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy i zagraniczni inwestorzy żywo interesują się regionem i decydują się na jego wybór. Zaletą lubelskiego rynku pracy jest zróżnicowana dostępność specjalistów, ekspertów o kompetencjach z zakresu IT, jak i sprzedażowych, księgowych, finansowych, administracyjnych czy językowych.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat widoczne jest ożywienie wśród powstających sukcesywnie zakładów produkcyjnych, które dają miejsca pracy zarówno kadrze pracowników produkcyjnych, jak i tym na stanowiskach specjalistycznych, inżynierskich czy menedżerskich. Tylko w ostatnich latach zainwestowały tam m.in. niemiecka firma Data Modul, która otworzyła się na lubelskim Felinie, francuski Varroc Lighting Systems (obecnie Plastic Omnium) w Niemcach, firma Turck czy najświeższa inwestycja firmy Trilux, która wybrała Świdnik pod projekt produkcyjno-badawczy. Atrakcyjność regionu lubelskiego niewątpliwie zwiększyło uruchomienie trasy S17, a jeśli o transporcie mowa i o Świdniku, warto również wspomnieć o inwestycji DB Schenker, który otworzył oddział na terenie świdnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Inwestycyjny klimat miasta, a także szybko rozwijający się rynek powierzchni biurowych sprzyjają wzrostowi zainteresowania Lublinem jako atrakcyjnym miejscem rozwoju biznesu.

Aleksandra Kurasiewicz

Aleksandra Kurasiewicz

Senior Client & Team Manager , Engineering & Operations, Antal 

Ocena wskaźnika

6,8

Potencjał biznesowy

Inwestycyjny klimat miasta, a także prężny rynek powierzchni biurowych sprzyja wzrostowi sektora nowoczesnych usług oraz technologii informatycznych. Zespół analityczny z grupy „Financial Times” uznał Lublin za jedno z najatrakcyjniejszych miast dla biznesu w Polsce pod względem lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Tradycje gospodarcze Lublina oraz geograficzne uwarunkowania regionu przyczyniają się do rozwoju branży motoryzacyjnej, logistyki, biotechnologii oraz przetwórstwa żywności. W ciągu kilku lat zwiększyła się aktywność firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz IT. Obecnie w mieście działa kilkadziesiąt centrów z branży BPO/ SSC/ IT, które zatrudniają w Lublinie już ponad 8 tys. osób. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 roku w województwie lubelskim wyniosło 203,5 tys. osób. Inwestorzy z branży nowoczesnych usług biznesowych znajdują w Lublinie pewny fundament dla swoich firm w postaci potencjału akademickiego oraz rozwijającej się infrastruktury biurowej.

Lublin jest liderem w Polsce we współpracy ze wschodnimi partnerami. Dotyczy ona zarówno oficjalnych kontaktów na poziomie władz i urzędów, jak i bezpośrednich związków wielu instytucji, firm i organizacji pozarządowych. Dzięki bliskiemu położeniu Lublin jest pierwszą lokalizacją wybieraną przez doświadczonych pracowników zza wschodniej granicy, szczególnie z branży IT, którzy znajdują następnie zatrudnienie w lubelskich firmach.

Paweł Fałkowski 

Paweł Fałkowski 

CEO, ALTO 

Komentarz ekspercki

Potencjał biznesowy Lublina jest wypadkową wielu czynników, z których część już od lat utrzymuje się na wysokim poziomie, a część jest – i przewiduję, że dalej będzie – w fazie wzrostowej.

Na bardzo konkurencyjnym rynku lokalizacji dla inwestorów Lublin konsekwentnie realizuje strategię przyciągania firm z sektorów IT oraz BPO / SSC. Kolejni reprezentanci tych branż inwestujący w Lublinie potwierdzają, że jest to słuszny kierunek. Rosnąca konkurencja – nawet jeśli zwiększa koszty pracy – w ogólnym rozrachunku powinna być korzystna dla wszystkich firm działających na lubelskim rynku – zwiększając podaż nie tylko wykształconych, ale też doświadczonych pracowników.

Z perspektywy firmy inwestującej w Lublinie mogę stwierdzić, że niezmiennie atutem tego miasta jest duża podaż dobrze wykształconych, znających języki obce absolwentów wyższych uczelni. Również wsparcie dla biznesu ze strony administracji publicznej stoi na bardzo wysokim poziomie – nie tyko w skali kraju, ale i Europy – co potwierdzają wysokie lokaty uzyskane przez Lublin w prestiżowym rankingu FDI Intelligence.

Jeszcze do niedawna lokalizacja oraz relatywnie poziom rozwoju infrastruktury transportowej utrudniały Lublinowi konkurowanie o inwestorów z innymi miastami. Poczynione inwestycje, jak również perspektywa głębszej integracji Ukrainy z krajami Unii Europejskiej, otwierają przed Lublinem nowe możliwości rozwoju.

Paweł Fałkowski 

Paweł Fałkowski 

CEO, ALTO 

Maciej Dudkowski

Maciej Dudkowski

Manager, PwC

Komentarz ekspercki

Lublin jako największy ośrodek miejski po wschodniej stronie Wisły stwarza otoczenie sprzyjające nowym inwestycjom. Miasto dysponuje olbrzymim potencjałem ludzkim, głównie za sprawą licznych publicznych i prywatnych uczelni wyższych. Absolwenci stanowią grupę ambitnych ludzi z dobrą znajomością języków obcych oraz chęcią rozwijania karier zawodowych w Lublinie.

Kolejnym atutem miasta jest bardzo wysoki poziom zaangażowania samorządu. Inicjatywy związane z podnoszeniem kompetencji mieszkańców oraz budowania i pogłębiania współpracy między środowiskiem biznesowym a akademickim wspierają i ułatwiają rozwój inwestycji. Pozwalają one potencjalnym kandydatom dowiedzieć się, na czym polega praca w firmach działających na terenie miasta, oraz poznać oczekiwania pracodawców względem pracowników.

W ciągu ostatnich lat zwiększyła się atrakcyjność Lublina wśród mieszkańców innych miast, czego efektem jest coraz większa liczba osób dążących do znalezienia tutaj zatrudnienia. Miasto powinno dążyć do powstawania kolejnych inwestycji, szczególnie na rynku nowoczesnych usług biznesowych, które pozytywnie wpłyną na poziom wynagrodzeń, podnosząc tym samym poziom życia mieszkańców. Dla PwC priorytetowe jest utworzenie tu ponad 300 miejsc pracy w ciągu dwóch lat.

Maciej Dudkowski

Maciej Dudkowski

Manager, PwC

IT I TELEKOMUNIKACJA

 • 300DEVS
 • ARCUS SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA
 • BILLENNIUM SA
 • BRITENET
 • CAPGEMINI POLSKA
 • COMARCH SA
 • COMPUGROUP MEDICAL POLSKA
 • DATAART POLAND
 • DOGTRONIC
 • EDGE ONE SOLUTIONS
 • ELEADER
 • EMBIQ
 • INETUM POLSKA
 • INFINITE
 • LINGARO
 • MOBICA
 • ONWELO
 • PREDICA
 • PWC IT SERVICES
 • PYRAMID GAMES S.A.
 • SII
 • TRANSITION TECHNOLOGIES-SOFTWARE
 • ZETO

SSC/BPO

 • ADECCO LUBLIN
 • ALTO ACCOUNTING
 • CASHDIRECTOR SA
 • CONCENTRIX
 • CUSHMAN&WAKEFILED
 • CYBER PRODUCTIVITY
 • EOS KSI
 • EURO RTV AGD
 • FINANTEQ
 • GENERALI
 • GENPACT
 • INPL GROUP
 • KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA
 • NOCOWANIE.PL
 • OEX VOICE CC
 • ORANGE
 • PHLEXGLOBAL POLAND
 • PROSERVICE FINTECO
 • PUBLICIS RE:SOURCES
 • PWC ADVISORY
 • QUAD GRAPHICS
 • RANDSTAD PAYROLL SOLUTIONS
 • TUTLO
 • VISTRA POLAND
 • WARTA24

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

 • ABM GREIFFENBERGER
 • BALL PACKAGING
 • BONIONI
 • CEWAR
 • CHEMNOVATIC
 • DAEWON EUROPE
 • DATA MODUL
 • ELPES
 • JADAR
 • KOSTAL
 • LIFT-SERVICE
 • MW LUBLIN
 • NESOBUS PAK-PCE
 • NEXTEAM
 • PLASTIC OMNIUM
 • SIPMA
 • SKYFENS
 • TARASOLA
 • TRILUX

HANDEL

 • BLACK RED WHITE
 • BURY TRADE
 • FELICITY
 • GALA LUBLIN
 • INTER CARS
 • LEMONEX
 • MASTERMEDIA CIOCZEK I WÓJCIAK
 • MEBLOHURT
 • OLIMP
 • RYNEK ELIZÓWKA
 • STANDARD

BUDOWNICTWO

 • BUDOP
 • EDACH
 • EKSAM BUDOWNICTWO
 • JS BUDOWNICTWO
 • KONBUD

ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO

 • MEGATEM EC LUBLIN
 • LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
 • PGE DYSRYBUCJA

BANKOWOŚĆ

 • PEKAO FAKTORING
 • PKO BP
 • SANTANDER BANK POLSKA
 • SOLLERS CONSULTING
 • SYGNITY

Ocena wskaźnika

7,8

Ocena lokalizacji jako miejsca do życia

Lublin, nazywany stolicą wschodniej Polski, jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jako stolica województwa lubelskiego pełni również funkcję gospodarczego i kulturalnego centrum regionu.

Siedmiowiekowa historia Lublina, bogata architektura oraz liczne zabytki nadają miastu wyjątkowy klimat. Lublin położony jest na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej. Dolina Bystrzycy dzieli miasto na dwie odmienne krajobrazowo części: lewobrzeżną, z urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi dolinami i starymi wąwozami lessowymi, oraz prawobrzeżną – będącą częścią Płaskowyżu Świdnickiego.

Odbywają się tu renomowane międzynarodowe konferencje branżowe, festiwale teatralne, muzyczne i prezentujące sztukę współczesną. Wysoki poziom oferty kulturalnej zapewniają również działające w mieście teatry, galerie, kluby studenckie. Organizowane koncerty, przedstawienia, festiwale czy wystawy dodają miastu uroku. Wśród najbardziej znanych imprez kulturalnych są: Carnaval Sztuk-Mistrzów, festiwal Inne Brzmienia, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Festiwal „Konfrontacje Teatralne” czy Europejski Festiwal Smaku.

Lublin w liczbach

 • 411 tys. turystów odwiedziło Lublin w 2022 roku
 • I miejsce w raporcie Europolis – Zielone miasta, opracowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana
 • 625 rowerów miejskich rozlokowanych jest na 129 stacjach
 • 11% powierzchni Lublina stanowią lasy

Przeglądaj raporty

Dziękujemy za zainteresowanie. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z naszej porównywarki danych lub pobrania raportu w formie PDF.

Partnerzy miejscy

Zobacz co piszemy na naszym blogu

Dowiedz się więcej o rynku pracy oraz potencjale polskich miast.

Zobacz naszego bloga
X

Przeglądaj raporty

Aby przeglądać raporty musisz zostawić swój adres e-mail

Dziękujemy!

Sprawdź swoją skrzynkę e-mail i aktywuj dostęp.

  Klauzula informacyjna

  *pola wymagane