Trójmiasto

Raport BEAS

Wprowadzenie

Usługi, przemysł i budownictwo są siłą napędową pomorskiej gospodarki, a dwa dynamicznie rozwijające się porty w Gdyni i Gdańsku wspierają rozwój handlu. Trójmiasto charakteryzuje najwyższy stopień koncentracji działalności gospodarczej. W samym Gdańsku mieszka aż 486 345 osób.

Trójmiasto jest zaliczane do pierwszej piątki obszarów najbardziej atrakcyjnych dla zagranicznych inwestorów w Polsce. Liczba podmiotów gospodarczych na koniec 2022 roku wynosiła 91 445 tys . Od lat potencjał Trójmiasta opiera się na jego strategicznym nadmorskim położeniu na przecięciu dwóch transeuropejskich korytarzy transportowych oraz dostępie do dużej liczby zróżnicowanych talentów.

Położenie ukształtowało tożsamość gospodarczą miasta – szeroko rozumiany sektor morski wraz z portami od lat był integralną częścią rozwoju gospodarczego Pomorza.

Metropolia od lat plasuje się na wysokich pozycjach w rankingach – w 2022 roku Trójmiasto zajęło 1. miejsce jako najdynamiczniej rozwijające się miasto w Polsce (CEE Shared Services and Outsourcing Awards), było też gwiazdą Outsourcing Stars 2021, 2022 w kategorii Miasto, czyli zajęło pierwsze miejsce dla najszybciej rozwijającego się miasta w sektorze BSS w Polsce, a w 2020 oraz w 2022 roku uplasowało się na 1. miejscu jako najlepsze miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rankingu ABSL.

Ogólna ocena BEAS

8,0
alt=

Marcin Grzegory

Deputy Director, Invest in Pomerania

Komentarz ekspercki

Przez prawie cały 2022 rok lwią część inwestorów BSS pojawiających się lub reinwestujących w Trójmieście stanowiły firmy z branży IT, natomiast od jesieni zrównały się one z zaawansowanymi centrami usług wspólnych i usługodawcami z zakresu finansowego oraz Customer Experience. Pracodawcy sektora wiele wysiłku wkładają obecnie we właściwe zbalansowanie hybrydowych modeli pracy, co ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy zespołów i ich stabilność, czyli uspokojenie rotacji.

Największą zmianą w dotychczasowym spektrum projektów inwestycyjnych jest pojawienie się dużej grupy projektów inżynieryjnych z pogranicza wysokich technologii produkcyjnych i IT, takich jak np. Siemiens Gamesa, thyssenkrupp lub Archer, których większość zdecydowała się na stworzenie zespołów w Trójmieście, by zwiększyć swój potencjał twórczy i innowacyjny.

Kolejnym wielkim czynnikiem zmiany zaczyna być przesunięcie dużej części ciężaru produkcji i dostarczania energii w Polsce z południa na wybrzeże, dzięki budowie nowego pływającego pirsu, linii przesyłowej i magazynów płynnego gazu, oraz planowanej budowie elektrowni atomowej i serii offshore’owych obiektów wiatrowych. Całość tego założenia wymagać będzie dynamicznego rozbudowania infrastruktury technologicznej i na pewno pociągnie za sobą krótko- i długofalowo budowę/rozbudowę wielu zespołów i firm.

Średnia ocena wszystkich czynników Trójmiasta na tle innych miast

Ocena wskaźnika

8,4

Infrastruktura

Trójmiasto jako największa aglomeracja na północy Polski jest niezwykle korzystnym miejscem do rozwijania działalności biznesowej. Rozwój przedsiębiorczości jest mocno wspierany poprzez świetnie rozwiniętą infrastrukturę transportową, która została bardzo wysoko oceniona przez respondentów.

Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo jest trzecim co do wielkości lotniskiem w kraju, z jedną z największych siatek połączeń w Polsce. W roku 2022 obsłużył prawie 1,9 mln pasażerów. W ciągu sześciu miesięcy 2022 roku przez Port Lotniczy Gdańsk przewinęło się prawie 376 procent więcej pasażerów niż w tym samym okresie 2021 roku.

Kolejnym atutem jest bezpośrednia dostępność do największego w Polsce portu morskiego, co szczególnie wyróżnia Trójmiasto w porównaniu do pozostałych ośrodków miejskich w Polsce. Infrastruktura Trójmiasta jest jednym z najważniejszych czynników, które determinują decyzje biznesowe firm, zarówno już mających tu swoje siedziby, jak i tych, które dopiero rozważają wejście na rynek. Wszystkie dzielnice biznesowe są doskonale skomunikowane przez transport publiczny: kolejowy, autobusowy i tramwajowy. Dodatkowo mieszkańcy mają również dostęp do wciąż rozwijającej się infrastruktury rowerowej. Jest to kluczowe dla pracowników, którzy cenią sobie szybkość i łatwość dotarcia do pracy.

Adam Schroeder

Adam Schroeder

Associate, Regional Head – North Region Poland, Office Department

Komentarz ekspercki

Trójmiasto już od wielu lat rozwija się pod kątem dużych projektów infrastrukturalnych. Tylko od ubiegłego roku rozpoczęto lub kontynuowano tu realizację inwestycji, które tworzą wyjątkowy klimat dla biznesu. Przykładem jest Port Gdańsk, który dzięki konsekwentnym modernizacjom przeżywa rozkwit. Na początku tego roku wchodził on do pierwszej dziesiątki największych portów w Europie, a obecnie jest już ósmą tego typu lokalizacją na Starym Kontynencie. Tylko w I półroczu 2023 roku zawinęło do niego prawie 2000 statków, a w porównaniu z rokiem poprzednim przeładowano aż 36% więcej ton towaru. Tak doskonałe efekty są rezultatem między innymi prac modernizacyjnych prowadzonych w 2022 roku, które dotyczyły 5 km nabrzeża oraz 7 km toru wodnego, rozbudowy gdańskiego terminala kontenerowego Baltic Hub, a także Naftoportu.

Na połowę 2025 roku planowane jest otwarcie obwodnicy metropolitalnej. Jej budowa stanowi ogromne przedsięwzięcie, którego celem jest podniesienie płynności i komfortu transportu drogowego wokół Trójmiasta. Nowy projekt odciąży przede wszystkim obecną obwodnicę, jak również drogi A1, S7 oraz Trasę Kaszubską (część S6). Tereny przyległe do tych tras już teraz cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców, inwestorów oraz firm logistycznych.
Z kolei w 2022 roku zrealizowano jedną z najważniejszych inwestycji drogowych na Pomorzu, czyli Trasę Kaszubską. Ten 42-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 zaoszczędzi kierowcom kursującym pomiędzy Trójmiastem a Słupskiem aż godzinę jazdy. Docelowo S6 połączy Trójmiasto ze Szczecinem, a zakończenie prac przy budowie całej trasy jest planowane na połowę 2025 roku.

Jednym z tych przedsięwzięć, z których mieszkańcy Trójmiasta powinni być szczególnie zadowoleni, jest powrót systemu elektrycznych rowerów miejskich MEVO. Obecnie trwają jego testy, a docelowo mieszkańcy Trójmiasta i sąsiednich gmin będą mieli do dyspozycji ponad 3 tysiące rowerów. Odmieni to indywidualny transport w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, szczególnie że aglomeracja posiada jedną z najlepiej rozbudowanych sieci dróg rowerowych w kraju.

Adam Schroeder

Adam Schroeder

Associate, Regional Head – North Region Poland, Office Department

Ocena wskaźnika

8,6

Przestrzeń biurowa

Samanta Kiełdanowicz

Samanta Kiełdanowicz

Junior Negotiator, Regional Cities – Tricity, Office Department, Cushman & Wakefield

Komentarz ekspercki

Trójmiasto pozostaje trzecim największym rynkiem regionalnym pod względem zasobów powierzchni biurowej, które na koniec czerwca 2023 roku przekroczyły 1,02 mln mkw. łącznie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. W pierwszej połowie roku skala oddanych projektów była stosunkowo niewielka i wyniosła zaledwie 6,8 tys. mkw. Na relatywnie niskim poziomie kształtuje się także wolumen powierzchni biurowej w budowie. Jest on szacowany na około 53,5 tys. mkw. w porównaniu z 150-200 tys. mkw. sprzed pandemii.

Dużą aktywnością na trójmiejskim rynku biurowym wykazują się natomiast najemcy. Mimo rosnących stawek czynszu wolumen transakcji osiągnął wartość blisko 69 tys. mkw., czyli o ponad 30% wyższą niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rosnące zainteresowanie najemców powierzchniami biurowymi w połączeniu ze spadkiem wolumenu realizowanych inwestycji może w najbliższym czasie wywołać na rynku efekt tzw. luki podażowej, co z kolei oznaczać będzie dalszy wzrost bazowych stawek czynszu oraz znaczące ograniczenie zachęt oferowanych przez deweloperów.

Mimo malejącej nowej podaży nie obniżają się jednak wymagania najemców co do powierzchni biurowych. Znaczącą rolę odgrywają tutaj czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem, ESG oraz well-beingiem. Spełnieniu oczekiwań najemców sprzyja niewątpliwie niezmienne postrzeganie Trójmiasta jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskaniu najwyższej spośród wszystkich miast ogólnej oceny przestrzeni biurowej.

Samanta Kiełdanowicz

Samanta Kiełdanowicz

Junior Negotiator, Regional Cities – Tricity, Office Department, Cushman & Wakefield

Ocena wskaźnika

6,4

Wsparcie administracji publicznej

Na terenie województwa pomorskiego naprzeciw potrzebom firm w dużym stopniu wychodzą lokalne instytucje. Invest in Pomerania oferuje wsparcie w zakresie m.in. nawiązania kontaktu z władzami lokalnymi, potencjalnymi partnerami biznesowymi z regionu czy organizacji wizyty w regionie.

Podczas trwania inwestycji firmy mogą liczyć na wsparcie rzecznika inwestora w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i innych czynności administracyjnych czy udostępnienie tymczasowej powierzchni biurowej na okres inkubacji inwestycji. Wspierają również inwestorów poinwestycyjnie w ramach business development, match-makingu oraz w zakresie integracji z lokalną społecznością biznesową.

Poza tym przedsiębiorcy w Trójmieście mogą liczyć na wsparcie m.in.: Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, PAIH oraz Agencji Rozwoju Pomorza.

Ocena wskaźnika

7,9

Potencjał edukacyjny

Gdańsk, Gdynia i Sopot to aglomeracja akademicka z olbrzymim potencjałem, oferująca szeroką ofertę kształcenia na najwyższym poziomie. Osiem szkół publicznych i aż czternaście prywatnych, a wśród nich największa państwowa uczelnia morska w Europie, gwarantują bogate zaplecze kompetencyjne.

Razem w Trójmieście studiuje ponad 70 tys. studentów. Do jednych z najpopularniejszych uczelni wyższych należą: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

Justyna Śliwińska

Justyna Śliwińska

Team Leader, IT Services Antal

Komentarz ekspercki

Trójmiasto wraz ze swoimi terenami zielonymi, dostępem do Morza Bałtyckiego oraz bogatą ofertą kulturalną, licznymi restauracjami i miejscami rozrywki przyciąga studentów nie tylko z całej Polski, ale też z różnych zakątków globu, tworząc zróżnicowane i otwarte na świat środowisko akademickie. Na terenie Trójmiasta działają 22 uczelnie wyższe, z czego aż dwie znalazły się w pierwszej dziesiątce tegorocznego rankingu uczelni akademickich – Politechnika Gdańska (6. miejsce) i Gdański Uniwersytet Medyczny (9. miejsce). Różnorodność kulturowa oraz mnogość kierunków studiów niewątpliwie sprzyjają wymianie wiedzy i doświadczeń, a nowoczesne kampusy, biblioteki oraz laboratoria wspierają efektywną naukę i badania.

Kluczowe znaczenie ma tutaj współpraca uczelni z biznesem – trójmiejskie uczelnie stale dostosowują swoje programy do potrzeb rynku pracy, a organizowane praktyki zawodowe i staże pozwalają studentom zdobywać praktyczne doświadczenie i kontakty w biznesie. Ponadto uczelnie prowadzą innowacyjne badania naukowe często we współpracy z lokalnymi firmami, co przyczynia się do rozwoju technologicznego i gospodarczego regionu. To miejsce pełne możliwości rozwoju naukowego i zawodowego, w pełni wykorzystujące swoje potencjały na rzecz rozwoju regionu i atrakcyjności inwestycyjnej.

Justyna Śliwińska

Justyna Śliwińska

Team Leader, IT Services Antal

Ocena wskaźnika

7,3

Potencjał zatrudnienia

Mocną stroną Trójmiasta są kadry z obszaru administracji i HR, a także specjaliści i menedżerowie w obszarze kompetencji sprzedażowych oraz analitycznych. Stanowi to szczególny atut w oczach centrów usług wspólnych skupionych wokół obsługi finansów i księgowości oraz obsługi klienta. Dodatkową zaletą jest dostępność specjalistów o kompetencjach lingwistycznych, co umożliwia efektywne zatrudnienie osób obsługujących procesy biznesowe w różnych językach.

Z perspektywy przedsiębiorstw produkcyjnych niezwykle istotny jest zarówno dostęp do inżynierów, jaki i pracowników produkcyjnych niższego szczebla, co oceniane jest również stosunkowo wysoko.
Trójmiasto to lokalizacja, która z roku na rok nabiera na znaczeniu i cieszy się zainteresowaniem zagranicznych inwestorów. W Trójmieście funkcjonuje ponad 184 centrów usług biznesowych, w których w 2022 roku zatrudnione były blisko 34 tys. osób.

Aleksandra Jędrzejczyk

Aleksandra Jędrzejczyk

Team Leader, SSC/BPO Antal

Komentarz ekspercki

Potencjał zatrudnienia w Trójmieście z roku na rok rośnie, a samo Trójmiasto nabiera na znaczeniu jako miejsce, które zagraniczne firmy coraz częściej rozważają pod kątem nowych inwestycji. Według badania Antala wskaźnik potencjału zatrudnienia wzrósł względem poprzedniego badania z 2021 roku, kiedy wynosił 7,1, co potwierdza dynamiczne zmiany zachodzące na trójmiejskim rynku oraz nieustanny rozwój.

Najwyższe wskaźniki dostępności kadr zostały odnotowane wśród specjalistów zatrudnionych w sektorze przemysłowym, a także w handlu, transporcie i gospodarce magazynowej oraz budownictwie. Potwierdzają to inwestycje, które powstają na Pomorzu – parki logistyczno-magazynowe czy zakłady produkcyjne – inwestorzy, bazując na dostępności talentów, chętnie lokują nowe oddziały właśnie w Trójmieście i okolicach. Pracodawcom i inwestorom region ten ma do zaoferowania także dostęp do kandydatów, którzy posługują się językami obcymi, co również ma odzwierciedlenie w rozwijającym się sektorze SSC/BPO.

Najbardziej dynamicznie na trójmiejskim rynku rozwija się branża IT (48% respondentów planuje wzrost zatrudnienia), w dalszej kolejności na wzrost liczby ofert pracy mogą liczyć handlowcy (34%), specjaliści ds. obsługi klienta (30%) oraz analitycy danych (26%).

Do wzrostu potencjału zatrudnienia w Trójmieście niewątpliwie przyczynia się fakt, że Trójmiasto jest również atrakcyjnym miejscem pod kątem relokacji – wykwalifikowani pracownicy chętnie przeprowadzają się na Pomorze, zasilając lokalne luki kompetencyjne.

Aleksandra Jędrzejczyk

Aleksandra Jędrzejczyk

Team Leader, SSC/BPO Antal

Ocena wskaźnika

8,0

Potencjał biznesowy

Trójmiasto to region o ogromnym potencjale biznesowym. Województwo pomorskie jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce, co potwierdza dynamiczny wzrost PKB. W rankingu „fDi” 2022 Gdańsk zajął ósme miejsce wśród średnich europejskich miast przyjaznych dla biznesu.

Trójmiasto to centrum przemysłu, usług i budownictwa, co stanowi siłę napędową tamtejszej gospodarki. Dodatkowo rozwijające się porty w Gdyni i Gdańsku wspierają dynamiczny rozwój handlu.

Region ma wiele atutów, takich jak strategiczne położenie nad Bałtykiem w samym sercu Europy, zdywersyfikowana i różnorodna gospodarka, wykwalifikowana kadra, zaawansowane zaplecze badawczo-rozwojowe oraz przyjazna inwestycjom polityka prorozwojowa. Trójmiasto to miejsce, które przyciąga przedsiębiorców atrakcyjnym środowiskiem do inwestycji.

Agnieszka Zielińska

Agnieszka Zielińska

Dyrektor Zarządzająca, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Komentarz ekspercki

Zarówno Aglomeracja Trójmiejska, jak i cały region pomorski jest i nadal będzie atrakcyjnym miejscem dla skandynawskich inwestorów. Nadmorskie położenie, bliskość przyrody czy chociażby czystość powietrza sprawiają, że region ten jest dobrym miejscem do życia. Te czynniki pomagają w dbaniu o dobrostan i zachowaniu tak ważnego w skandynawskich organizacjach work-life balance, a w konsekwencji – przyciągnięciu odpowiednich talentów. Bardzo istotnym czynnikiem są perspektywy rozwoju związanego z zieloną transformacją. Dobrym przykładem w tym obszarze są inwestycje norweskiej firmy Equinor w budowę farm wiatrowych na Bałtyku, port serwisowy w Łebie czy farmę fotowoltaiczną w gminie Zagórzyca. Co istotne, rozwój tej branży niesie ze sobą zupełnie nowe perspektywy zawodowe.

Prężnie działa tu również sektor usług dla biznesu. Niedawne inwestycje – otwarcie przez duńską grupę ISS centrum usług finansowych, centrum wsparcia dla łańcucha dostaw fińskiej Metsä Group czy szwedzki Northvolt, który niedawno uruchomił produkcję systemów magazynowania energii w swojej fabryce w Gdańsku – to tylko niektóre z przykładów potwierdzających atrakcyjność regionu dla skandynawskich inwestorów.

Agnieszka Zielińska

Agnieszka Zielińska

Dyrektor Zarządzająca, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Michał Grela

Michał Grela

Head of Sales and Marketing, Speednet

Komentarz ekspercki

W ostatnich latach Gdańsk na mapie Europy dał się poznać jako dynamicznie rozwijający się ośrodek branży IT. Jest wiele czynników, które sprawiają, że jest to idealne miejsce dla lokalnych i globalnych firm technologicznych. Moim zdaniem oto trzy najważniejsze z nich:

 • Dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wiele lokalnych uniwersytetów i politechnik kształci najwyższej klasy specjalistów IT. Gdańsk jest także jednym z najlepszych miejsc do życia w kraju, przez co przyciąga świetnych ludzi z całego kraju. Sprawia to, że firmom łatwo jest budować wyróżniającą się kadrę.
 • Bliskość infrastrukturalna. Gdańsk jest świetnie skomunikowany z głównymi polskimi i europejskimi miastami, co upraszcza codzienną współpracę z firmami z całego świata.
 • Bliskość kulturalna. Mieszkańcy Trójmiasta świetnie porozumiewają się po angielsku czy niemiecku. Dodatkowo gdańszczanie słyną ze swojej pracowitości, dzięki czemu firmom w tym mieście łatwiej jest budować międzynarodową pozycję.

Już dziś wiele polskich i zagranicznych organizacji uwzględnia Gdańsk w swojej strategii rozwoju. Sądzę, że w najbliższym czasie będziemy obserwować dalszy wzrost znaczenia Gdańska – zwłaszcza w kontekście branży technologicznej.

Michał Grela

Michał Grela

Head of Sales and Marketing, Speednet

SSC/BPO

 • ACXIOM
 • AIRHELP
 • ARROW
 • BAYER
 • COGNIZANT
 • COLEMAN RESEARCH
 • DNV GL
 • DYNATRACE
 • ELTEL
 • EPAM
 • FINASTRA
 • FINEOS
 • FUJIFILM
 • GEOBAN
 • GRUPA ENEVA
 • HEMPEL
 • IBM
 • INTEL TECHNOLOGY POLSKA
 • JEPPESEN A BOEING COMPANY
 • KAINOS
 • KEMIRA
 • LUFTHANSA SYSTEMS POLAND
 • METSA
 • MULTIMEDIA POLSKA
 • NEVION MANUFACTURING
 • OCEAN NETWORK EXPRESS
 • OIE SUPPORT
 • POLAND EY
 • POWEL AS
 • PWC
 • REFINITIV
 • RÖDL & PARTNER
 • SCHIBSTED
 • SOLVIT
 • STAPLES
 • STATE STREET
 • SWAROVSKI
 • THOMSON REUTERS
 • THYSSENKRUPP
 • TRANSCOM
 • WIPRO IT

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

 • AIC
 • APTIV POLSKA
 • DEKPOL
 • DELLNER SP. Z O.O – ZARÓWNO COMPONENTS, POLAND, BRAKES, PARTS
 • DRUTEX
 • EATON
 • GEMALTO
 • INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN I GDAŃSK
 • JABIL POLAND
 • LACROIX ELECTRONICS
 • LPP
 • MOWI
 • ROLLS ROYCE MARINE POLSKA
 • SCANIA PRODUCTION SŁUPSK
 • SMURFIT KAPPA

BANKOWOŚĆ

 • ERGO HESTIA
 • NORDEA BANK POLSKA

Ocena wskaźnika

9,2

Ocena lokalizacji jako miejsca do życia

Gdańsk, Sopot i Gdynia tworzą w Polsce unikalny ekosystem miejski, który wspólnie określany jest jako Trójmiasto. Aglomeracja ta ma niespotykany na skalę kraju potencjał work-life balance. To jedyne miejsce w Polsce, które ma rozbudowaną infrastrukturę biurową, bezpośredni dostęp do morza (Zatoki Gdańskiej), lasów, a nawet wzgórz. To tu środowisko pracy w naturalny sposób miesza się z infrastrukturą wpływającą na spędzanie czasu wolnego, i to w różnych zakresach. Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w Gdańsku w 2021 roku wynosiła 924,5 ha.

Rozwój gospodarczy i fakt, że Trójmiasto zawsze było przyjazne ludziom, powodują, że coraz więcej osób wybiera pomorską metropolię jako miejsce do zamieszkania. Przyciąga ich zdywersyfikowany rynek pracy, oferujący dużą różnorodność w zakresie kształtowania swoich ścieżek kariery, a także wysoka jakość życia, bogata oferta kulturalna, a przede wszystkim czyste powietrze i środowisko naturalne.

 • 3,7 mln – tyle wyniosła liczba gości odwiedzających Gdańsk w 2022 roku.
 • 1607 – liczba turystycznych obiektów noclegowych w Gdańsku w 2021 roku.
 • 1299 tys. zwiedzających muzea w Gdańsku w 2022 roku.
 • 684 tys. – uczestników imprez masowych w Gdańsku w 2022 roku.
 • 924,5 ha – powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w Gdańsku w 2021 roku.

Przeglądaj raporty

Dziękujemy za zainteresowanie. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z naszej porównywarki danych lub pobrania raportu w formie PDF.

Partnerzy medialni

Zobacz co piszemy na naszym blogu

Dowiedz się więcej o rynku pracy oraz potencjale polskich miast.

Zobacz naszego bloga
X

Przeglądaj raporty

Aby przeglądać raporty musisz zostawić swój adres e-mail

Dziękujemy!

Sprawdź swoją skrzynkę e-mail i aktywuj dostęp.

  Klauzula informacyjna

  *pola wymagane