Poznań

Raport BEAS

Wprowadzenie

Poznań, jedno z najstarszych i największych miast polskich, to zarazem istotny węzeł komunikacyjny. Leży w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Berlinem. Stolica Wielkopolski to równocześnie potężne centrum akademickie i naukowe, należące do ścisłej czołówki w Polsce. W mieście działa 26 szkół wyższych, w tym 8 publicznych, kształcących prawie 104 tys. studentów. Działalność naukową wyższych uczelni uzupełniają dziesiątki placówek naukowo-badawczych i rozwojowych. Stolica Wielkopolski oferuje znakomite warunki do wypoczynku, uprawiania sportu, uczestniczenia w kulturze oraz smakowania specjałów kuchni regionalnej i międzynarodowej.

Ogólna ocena BEAS

7,5
alt=

Katja Ložina

Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Poznania

Komentarz ekspercki

Poznań pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania w Polsce. Miasto podąża za aktualnymi trendami, odpowiadając na współczesne potrzeby jego mieszkańców, ale również pracodawców. Jako silny ośrodek akademicki zapewniamy dostęp do wykwalifikowanej kadry specjalistów z różnych dziedzin. Bogaty talent pool jest kluczem do niskiego poziomu bezrobocia i zadowolonych inwestorów. Współpraca między środowiskiem akademickim i biznesowym pozwala na rozwój nowoczesnych technologii, takich jak ulokowany w Poznaniu komputer kwantowy. Wspólnie organizowane wydarzenia i konferencje przyciągają gości z całej Europy.

Poznań jest także jednym z liderów w sektorze usług nowoczesnych i centrów usług wspólnych w Polsce. Działa tu wiele globalnych firm, co tworzy konkurencyjne środowisko biznesowe.

Urząd Miasta aktywnie wspiera inwestycje i rozwój biznesu. Dzięki zaangażowaniu miejskich jednostek czy instytucji gospodarczych przedsiębiorcy mogą liczyć na kompleksową pomoc dla swoich działań. Poza pracą miasto oferuje również bogate życie kulturalne. Stolica Wielkopolski nie bez powodu została ogłoszona najlepszym miastem do życia w Polsce w rankingu Business Insider Polska.

Średnia ocena wszystkich czynników Poznania na tle innych miast

Ocena wskaźnika

8,1

Infrastruktura

Poznań stanowi ważny węzeł 7 dróg o znaczeniu międzyregionalnym i międzynarodowym. Na południu miasta przebiega autostrada A2, która docelowo będzie łączyła granicę polsko-niemiecką z granicą polsko-białoruską. W granicach miasta, 15 minut od centrum, znajduje się międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica rocznie obsługujący ponad 2,25 mln pasażerów, oferujący połączenia z największymi europejskimi hubami. Port leży przy trasie prowadzącej do głównych punktów Poznania – terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich i Dworca PKP oraz do trasy wylotowej na Berlin i Warszawę.

Poznań wygrywa z innymi dużymi polskimi miastami pod względem „kompaktowości”. Miasto inwestuje w komunikację publiczną i rozwija sieć tramwajową, dzięki czemu jakość życia w mieście jest naprawdę wysoka.

Zuzanna Krech

Zuzanna Krech

Associate, Regional Director Central Poland, Cushman & Wakefield

Komentarz ekspercki

Poznań wyróżnia się na tle innych dużych miast Polski położeniem między Warszawą a Berlinem i swoją kompaktowością. Do miasta łatwo dostać się każdym środkiem transportu. Działa tu międzynarodowy port lotniczy obsługujący połączenia z największymi europejskimi miastami. Sprawną podróż zapewniają też kolej i transport drogowy – dzięki położeniu Poznania na ważnym węźle międzynarodowych i międzyregionalnych dróg. Tak atrakcyjna lokalizacja pozycjonuje stolicę Wielkopolski jako ważny ośrodek biznesowy.

Miasto konsekwentnie inwestuje w efektywną i nowoczesną komunikację miejską oraz transport rowerowy, rozszerza ofertę kulturalną, a także wyróżnia się ilością zielonych terenów, ponieważ wysoka jakość życia i zadowolenie mieszkańców są jednym z priorytetów dla lokalnych władz.

Poznaniacy chętnie odwiedzają kina, teatry, galerie, restauracje i kawiarnie, biorą udział w imprezach sportowych i festiwalach muzycznych. Na pozytywny wizerunek miasta przekłada się też bliska współpraca z uczelniami wyższymi i inwestorami, aktywność na social mediach oraz stały dialog z mieszkańcami i studentami. To z kolei przyciąga do miasta nie tylko nowe inwestycje, ale również osoby relokujące się tu z innych regionów Polski.

Zuzanna Krech

Zuzanna Krech

Associate, Regional Director Central Poland, Cushman & Wakefield

Ocena wskaźnika

7,8

Przestrzeń biurowa

Grzegorz Bobrowski

Grzegorz Bobrowski

Manager, Cushman & Wakefield

Komentarz ekspercki

Pomimo wzrostu znaczenia hybrydowego modelu pracy poznański rynek biurowy rozwija się w dalszym ciągu bardzo stabilnie przy stałej, umiarkowanej dynamice. Porównując Poznań do innych większych miast regionalnych, stabilny rozwój zdaje się być dużo istotniejszy niż wysoka dynamika wzrostu. Potwierdza to jeden z najniższych w Polsce wskaźników powierzchni niewynajętej, który jest obecnie na poziomie 12,7%. Decyzje podejmowane przez najemców są tutaj bardzo przemyślane i ostrożne. Jedynie 8% naszych respondentów wyraziło chęć powiększenia obecnych zasobów, a blisko połowa (45%) zakłada wykorzystanie obecnie zajmowanej przestrzeni biurowej. Stabilność rynku potwierdza również zrównoważony wzrost podaży w poszczególnych latach. W ostatnim czasie nowa podaż wyniosła 32,4 tys. mkw., co daje łączny zasób nowoczesnych powierzchni biurowych na poziomie 654,3 tys. mkw. W budowie jest natomiast kolejne 62,5 tys. mkw. Poznański rynek biurowy dobrze znosi zawirowania ostatnich lat związane m.in. z pandemią, zmianą modelu pracy, wojną w Ukrainie, zdecydowanym wzrostem kosztów (zarówno mediów, jak i ogólnobudowlanych) i pozostaje w dobrej kondycji.

Grzegorz Bobrowski

Grzegorz Bobrowski

Manager, Cushman & Wakefield

Ocena wskaźnika

6,1

Wsparcie administracji publicznej

Centrum Obsługi Inwestora działające przy Urzędzie Miasta Poznań to grono wybitnych ekspertów, doskonale znających potrzeby i wymagania inwestorów z sektora BSS. Jednostka podejmuje działania stymulujące aktywność gospodarczą miasta oraz popularyzujące i promujące Poznań jako dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, bezpośrednio wspiera obsługę i świadczy pomoc dla inwestorów chcących lokować swoje inwestycje w Poznaniu. Instytucja oferuje m.in.:

 • udostępnienie informacji i danych potrzebnych inwestorowi,
 • organizację wizyt inwestora w Poznaniu,
 • organizację spotkań z prezydentem, przedstawicielami różnych urzędów w Poznaniu, wyjaśnienie roli
 • poszczególnych urzędów, ułatwienie kontaktów z urzędami i instytucjami administracji publicznej na terenie miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej,
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z firmami, organizacjami w Poznaniu.

W mieście funkcjonuje również Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, celem spółki jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Poznania, w tym prowadzenie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego.

Ocena wskaźnika

7,5

Potencjał edukacyjny

Poznań to potężne centrum akademickie i naukowe, należące do ścisłej czołówki w Polsce. Na 26 poznańskich uczelniach studiuje blisko 120 tys. studentów, a niemal 30 tys. absolwentów rocznie zasila lokalny rynek pracy.

Poznańskie uczelnie chętnie współpracują z biznesem w kontekście oferty edukacyjnej. Przykładowo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współpracuje z firmami: Santander, Sonalake, Cognifide, Beyond.pl, Kinguin, Komputronik Biznes czy Mobica. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, aby sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców chcących współpracować z Uczelnią, powołał Spółkę Celową UEP. Angażuje ona zdolnych studentów i kadrę naukową do realizacji projektów komercyjnych.

Działalność naukową wyższych uczelni uzupełniają dziesiątki placówek naukowo-badawczych i rozwojowych. Najpopularniejszymi kierunkami studiów w Poznaniu są: informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo i ekonomia.

Marieta Brzykcy

Marieta Brzykcy

Team Leader, Engineering & Operations, Antal

Komentarz ekspercki

Zauważamy bardzo wyraźny trend postrzegania miasta Poznań jako jednego z głównych ośrodków wiedzy. W Poznaniu od lat obserwujemy rozwój uczelni wyższych, które w swoich strategiach rozwoju jako istotne cele wymieniają wzrost jakości oraz innowacyjności kształcenia, co pozwala na przyciągnięcie jak największej liczby studentów oraz rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskami nauki i biznesu.

Poznań postrzegany jest jako miasto gwarantujące możliwość podjęcia studiów na prestiżowych uczelniach posiadających wysoki stopień umiędzynarodowienia, potencjał naukowy czy bardzo dobre zaplecze dla studentów, co stanowi zasób szczególnie ważny dla rozwoju miasta.
Uczelnie dostosowują swoją ofertę do potrzeb biznesu oraz studentów poprzez wprowadzanie nowych, dodatkowych kierunków kształcenia. Takie działania stanowią odpowiedź na zmieniające się potrzeby rozwoju. Dwadzieścia sześć uczelni, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Wyższa Szkoła Bankowa czy Uniwersytet Ekonomiczny, gwarantują bogate zaplecze kompetencyjne.

Wysoka otwartość na współpracę pomiędzy środowiskami akademickimi a biznesem powoduje, że studenci, kończąc edukację, mają już na swoim koncie praktyki, często w organizacjach o profilu międzynarodowym, dzięki czemu wychodzą na rynek pracy z bagażem ciekawych kompetencji.

Marieta Brzykcy

Marieta Brzykcy

Team Leader, Engineering & Operations, Antal

Ocena wskaźnika

7,0

Potencjał zatrudnienia

Niewątpliwie jednym z czynników mających wpływ na pozytywną ocenę miasta jest potencjał kapitału ludzkiego. Badani przedsiębiorcy wysoko ocenili dostępność pracowników o kompetencjach lingwistycznych i sprzedażowych, ale również z obszaru HR, administracji i finansów. Dobrze oceniona została również dostępność pracowników o kompetencjach z zakresu inżynierii, co stanowi atut w oczach pracodawców z branży SSC/BPO.

Marta Kikulska

Marta Kikulska

Managing Consultant, SSC/BPO Antal

Komentarz ekspercki

Stolica Wielkopolski od lat jest jednym z najważniejszych centrów biznesowych w kraju. W minionym roku Poznań mierzył się z licznymi wyzwaniami i zmianami w obrębie zatrudnienia, które obejmowały każdy sektor. Ruchy, jakie obserwowaliśmy na światowym rynku IT miały także wpływ na nasz poznański rynek – branża ta po intensywnym rozwoju, zaczęła ewaluować i stabilizować swoje zapotrzebowanie na pracowników. Podobne tendencje można było zaobserwować w sektorze SSC/BPO, R&D czy sektorze produkcyjnym.

Wpływ na potencjał zatrudnienia miało także stopniowe odejście od modelu pracy w pełni zdalnego do hybrydowego – najbardziej widoczne było to w sektorze SSC/BPO. Coraz więcej pracodawców decydowało się na powrót do biura i był to też jeden z powodów zmiany pracy, jaki podawali pracownicy.

Mimo tych wyzwań, Poznań nadal utrzymuje swój status jako atrakcyjne miejsce z potencjałem zatrudnienia. Utrzymujący się niski wskaźnik bezrobocia oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników skłania firmy do nowych inwestycji – poszerzania działalności lub przenoszenia nowych procesów właśnie do Poznania. Miasto inwestuje w infrastrukturę, rozwijający się sektor technologiczny i rozmieszcza inicjatywy wspierające przedsiębiorczość. To tworzy nowe możliwości dla firm. Jednak zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni wykazać się elastycznością i gotowością do nauki, aby dalej rozwijać się w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Marta Kikulska

Marta Kikulska

Managing Consultant, SSC/BPO Antal

Ocena wskaźnika

7,8

Potencjał biznesowy

Poznań znajduje się w grupie polskich miast o najwyższym poziomie atrakcyjności inwestycyjnej. Miasto jest ujmowane w prestiżowych rankingach i badaniach m.in. atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym podregion Poznań znajduje się w grupie najwyższej atrakcyjności dla działalności zaawansowanej technologicznie, usługowej i przemysłowej oraz badaniach ABSL, które pokazują, że aglomeracja poznańska jest jednym z najszybciej rozwijających się ośrodkiem zewnętrznych usług biznesowych, szczególnie w zakresie usług F&A oraz ITO.

Michael Smolin

Michael Smolin

Head of Poznań Office, Sigma Software

Komentarz ekspercki

Poznań pełni istotną rolę jako strategiczny węzeł między wschodem i zachodem Europy, co odegrało kluczową rolę w naszym procesie relokacji z Ukrainy. Władze Miasta dostarczyły nam cennego wsparcia w kluczowych kwestiach, włączając w to wybór odpowiedniego biura. Uniwersytecki charakter pozwolił nam pozyskać wyspecjalizowaną kadrę.

Poznańska infrastruktura nie tylko służy firmom, ale także stwarza komfortowe warunki dla ich pracowników. Miasto jest przyjazne rodzinom, oferując wiele przedszkoli, szkół i placówek opieki. Z kolei znakomite połączenia komunikacyjne umożliwiają łatwe podróżowanie do innych części kraju i za granicę. To elementy ważne nie tylko w naszej pracy, ale także codziennym życiu.

Michael Smolin

Michael Smolin

Head of Poznań Office, Sigma Software

Tim Oldenburg

Tim Oldenburg

Country Manager, Conectys Poland Sp. z o.o.

Komentarz ekspercki

Jako pracodawca w sektorze BPO, stale potrzebujemy bogatego i zróżnicowanego talent poolu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi uczelni wyższych, w ciągu ostatnich lat udało nam się przyciągnąć nie tylko Polaków, ale także osoby z całego świata. Dla tych wysoko wykwalifikowanych młodych ludzi, Poznań staje się nowym domem i chętnie zostają na dłużej, jeśli tylko znajdą odpowiednie miejsca pracy.

Pomaga to Poznaniowi umocnić swoją silną pozycję na rynku outsourcingu i tworzy sytuację WIN-WIN-WIN dla wszystkich: sektora, miasta Poznania i oczywiście talentów rozpoczynających swoją karierę.

Tim Oldenburg

Tim Oldenburg

Country Manager, Conectys Poland Sp. z o.o.

SSC/BPO

 • ADM Shared Services Centre
 • Arvato
 • Atotech an MKS Brand
 • B.Braun
 • Carlsberg
 • Duni EFF
 • Franklin Templeton
 • Haleon
 • John Deere
 • Lorenz Services
 • McKinsey & Company
 • Miele Global Services
 • OLX Group
 • OSRAM Global Shared Services
 • Phoenix Contact Wielkopolska
 • Raben Management Services
 • Transcom
 • Volkswagen Group Services
 • Wavin

IT i telekomunikacja

 • Allegro
 • Capgemini
 • Fibaro Group
 • F-secure
 • IC Solutions
 • Intive
 • It.Integro
 • Netreveal Poland (SymphonyAI)
 • NEXT Technology / FlexDev
 • NTT Data Business Solutions
 • PayU
 • SIGMA Software + Sigma Software Labs
 • SIS
 • Sollers Consulting
 • Sonalake
 • STX Next
 • Summ-it
 • Tietoevry
 • Tom Tom
 • Viking Cloud
 • Visa by Payworks
 • Wunderman Thompson Technology

Produkcja przemysłowa

 • Apart
 • Astra
 • Blum Polska
 • Delpharm
 • Exide Technologies
 • FM Balma SA
 • Herbapol
 • Hochland Polska
 • Kompania Piwowarska S.A.
 • Magna Automotive
 • Nivea (Beiersdorf)
 • Sinoboom
 • Unilever Polska S.A
 • Volkswagen Poznań
 • Yes

Handel

 • Dealz
 • Eurocash
 • Grupa Muszkieterów
 • Jeronimo Martins
 • Komputronik
 • Lidl
 • Pepco
 • Selgros
 • Spar
 • Żabka Polska

Budownictwo

 • Ataner
 • Garvest Sp. z o.o.
 • PEKABEX
 • SKANSKA
 • Vastint
 • WPIP

Spożywcza

 • Kompania Piwowarska
 • Lisner
 • Mars Polska
 • Mondelez Polska Production
 • Terravita

Energetyka i ciepłownictwo

 • GK Enea
 • Veolia

Bankowość

 • Santander
 • SGB Bank S.A.

Ocena wskaźnika

7,9

Ocena lokalizacji jako miejsca do życia

Poznań jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Miasto ma ponad 600 tys. mieszkańców, w tym wielu studentów i obcokrajowców. Zaletą Poznania, którą zdecydowanie dostrzegają przedsiębiorcy, jest jego lokalizacja jako miejsce do życia.

Poznań wyróżnia się ilością terenów zielonych i rekreacyjnych (tereny nad Wartą, park Cytadela i wiele innych) oraz liczbą możliwości, jeśli chodzi o uprawianie sportu (ścieżki rowerowe i biegowe, baseny). Mieszkańcy mogą aktywnie wypocząć  w obiektach, takich jak na Tor Regatowy Malta, Tor Wyścigowym Poznań oraz Termy Maltańskie.

Także oferta kulturalna Poznania jest coraz ciekawsza. Teatr Muzyczny w Poznaniu prezentuje musicale na światowym poziomie. Nie mniej ważną kwestią jest oferta gastronomiczna. Zdaniem wielu Poznań może szczycić się mianem kulinarnej stolicy Polski.

Poznań w liczbach

 • Prawie 1,4 mln – liczba udzielonych noclegów.
 • 807 tys. – liczba turystów nocujących w turystycznych obiektach noclegowych.
 • 96 tys. – liczba odwiedzających Muzeum Narodowe w Poznaniu w 2022 roku.
 • 182 – tyle imprez masowych odbyło się w Poznaniu w 2022 roku.
 • 20 muzeów i 7 teatrów.

Przeglądaj raporty

Dziękujemy za zainteresowanie. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z naszej porównywarki danych lub pobrania raportu w formie PDF.

Partnerzy miejscy

Zobacz co piszemy na naszym blogu

Dowiedz się więcej o rynku pracy oraz potencjale polskich miast.

Zobacz naszego bloga
X

Przeglądaj raporty

Aby przeglądać raporty musisz zostawić swój adres e-mail

Dziękujemy!

Sprawdź swoją skrzynkę e-mail i aktywuj dostęp.

  Klauzula informacyjna

  *pola wymagane