Źródła danych

Dane pochodzą z badania „Business Environment Assessment Study” zrealizowanego metodą CAWI wśród 1 290 decydentów firm w Polsce w dniach 31.07-25.08.2023 r., jeśli nie wskazano inaczej.

Wskaźniki ekonomiczne i warunki zatrudnienia w Polsce 

Polska na tle krajów UE 

Inwestycje w Polsce w liczbach 

  • Ogólna wartość zobowiązań z tytułu bezpośrednich  inwestycji zagranicznych w Polsce na koniec 2021 r. – Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2021 roku, NBP. https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/11/zib_2021_n.pdf 
  • Wartość BIZ w 2021 r., które trafiły do podmiotów gospodarczych z sektora przetwórstwa przemysłowego – Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2021 roku, NBP. https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/11/zib_2021_n.pdf 
  • Wartość BIZ w 2021 r., które trafiły do podmiotów gospodarczych z sektora działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2021 roku, NBP. https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/11/zib_2021_n.pdf 
  • Wartość BIZ w 2021 r., które trafiły do podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością handlową – Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2021 roku, NBP. https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/11/zib_2021_n.pdf 
  • Wzrost zatrudnienia w centrach usług w Polsce w ostatnim roku (2021 r. – I kw. 2022 r.) – Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2022, ABSL. 
  • Całkowita liczba centrów usług w Polsce w I kw. 2022 r. – Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2022, ABSL. 
  • Wartość deklarowanych przez inwestorów planowanych przedsięwzięć w Polsce w 2022 r. – Podsumowanie wyników PSI w 2022 roku, Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

Infrastruktura 

Przestrzeń biurowa 

  • Dane Cushman & Wakefield, 2023

Potencjał edukacyjny 

Potencjał zatrudnienia 

Ocena lokalizacji jako miejsca do życia