Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Współadministratorami danych osobowych są:

1. Antal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: [email protected]
2. Cushman & Wakefield Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843, Warszawa, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: [email protected]
3. Vastint Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: [email protected]


Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania raportu z serii „Potencjał inwestycyjny miast w Polsce – BEAS”. Konsekwencją nieudzielenia zgody będzie nieotrzymanie raportu z serii „Potencjał inwestycyjny miast w Polsce – BEAS”.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili.
Ma Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanych przez Panią/Pana, administratora danych osobowych.
W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, usługi telemarketingu oraz podmiotom przygotowującym i realizującym dla nas wysyłkę e-maili.
Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do ew. wycofania zgody na przetwarzanie danych, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do przedawnienia ew. roszczeń przeciwko każdemu ze współadministratorów.